«Παναγία Δέσποινα του κόσμου βοήθεια…»

Του Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιερωνύμου

Θεοτοκίον 

(Μέλος Π. Φιλανθίδη) Ἦχος πλ. β’ 

«Παναγία Δέσποινα, τοῦ κόσμου βοήθεια, καὶ ἐλπὶς Χριστιανῶν, σὲ νῦν ἐκδυσωποῦμεν, καὶ σὲ παρακαλοῦμεν ἀγαθή, ὑπὲρ ἡμῶν ἡμαρτηκότων καὶ ἀπεγνωσμένων, τόν Υἱόν σου καὶ Κύριον, ἵλεων ποιῆσαι Θεοτόκε· ἔχεις γὰρ τὸ δύνασθαι, τῇ μητρικῇ σου πρὸς αὐτὸν χρωμένῃ παρρησίᾳ. Πρόφθασον Ἄχραντε, πρόφθασον μεσίτευσον, καὶ ῥῦσαι τὸν λαόν σου τῆς ἐνεστώσης ἀπειλῆς· διὰ σπλάγχνα ἐλέους, μὴ παρίδῃς τοὺς ὑμνοῦντάς σε». 

Πάντα η φοβερά του σεισμού απειλή ήταν αφορμή φόβου για τις ψυχές των Χριστιανών, και πάντα, σε κάθε περίπτωση, η Υπεραγία Θεοτόκος ως η κοινή μητέρα όλων μας είναι αυτή που μπορεί και μας αναπαύει και από τους φόβους και από τους κινδύνους και από οτιδήποτε μας απειλεί. 

Γι ´ αυτό και στο Θεοτοκίο το οποίο ψάλλεται στην ακολουθία για την σωτηρία, για τον λυτρωμό από την φοβερά του σεισμού απειλή, η Υπεραγία Θεοτόκος ως πρωταγωνίστρια έρχεται να γίνει αυτή που θα μας σκεπάσει και ως κοινή μητέρα όλων θα μας προστατέψει και θα μεσιτεύσει προς τον Υιόν της ώστε να ακυρώσει την εναντίον μας απειλή. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε εμείς οι Ορθόδοξοι το πως η Εκκλησία βλέπει την Παναγία και πως καταφεύγει σ ´ αυτήν. Την αισθάνεται ως την κοινή μητέρα όλων μας και καταφεύγει στη χάρη της ακριβώς διότι ως μάνα πόνεσε. Και Επειδή ο πόνος της μάνας είναι ιερός, γι ´ αυτό ο Υιός και Θεός της την ακούει και την σέβεται, ακριβώς επειδή πόνεσε για το χατίρι του. «Εκμεταλλευόμενοι», αν θέλετε, κι εμείς τον πόνο της Παναγίας, την βάζουμε ενδιάμεσο, μεσίτρια μεταξύ Θεού και ανθρώπων, έτσι ώστε να αποφύγουμε την Θεία οργή, που δικαιολογείται μεν από τις αμαρτίες μας, όμως οπωσδήποτε είναι αφορμή πόνου μεγάλου. Γι ´ αυτό βάζουμε την μανούλα μας να μπει στη μέση ώστε να αποφύγουμε αυτό που ενδεχομένως δικαίως μας αξίζει να πάθουμε. Και επειδή ο σεισμός είναι κάτι το τραγικό, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί φόβο και θύματα, παράγει θάνατο και καταστροφές, γι ´ αυτό και επειδή πάντοτε οι άνθρωποι έναντι του σεισμού ένιωθαν μεγάλο φόβο, γι ´ αυτό η Παναγία μπαίνει πάλι ασπίδα, μπροστάρισσα, ώστε αυτό το φοβερό που επ απειλείτε να ακυρωθεί. Ευχόμαστε στους ψάλτες μας την δυνατότητα και την δύναμη να ψέλνουν πάντοτε θεοφιλώς και να αποδίδουν με νόημα την προσευχή της Εκκλησίας προς την Παναγία και ευχόμαστε η προσευχή της Εκκλησίας, ιδίως για την ακύρωση της φοβέρας του σεισμού απειλής να είναι προσευχή ενσυνείδητη όλων μας. Ιδίως όσων την 3η Μαρτίου του 2021, βιώσαμε τους φοβερούς σεισμούς και την καταστρεπτική τους μανία στην περιοχή του Τυρνάβου, της Ελασσόνος, με χωριά τα οποία κατεστράφησαν, όπως το Δαμάσι ή το Κουτσόχερο. Ήδη μετράμε 29 ναούς πληρωμένους, που πρέπει να τους επισκευάσουμε, για να πούμε ότι αντιστρέψαμε τις καταστρεπτικές συνέπειες του σεισμού. Με την μεσιτεία της Παναγίας μας, με την παράκληση προς Αυτήν, με την θερμή μας ικεσία αλλά και με την μετάνοια μας ώστε να αποφύγουμε την δίκαιη οργή του Κυρίου είμαστε σίγουροι ότι και σήμερα αυτό το οποίο έχει να προσφέρει η Παναγία, θα πειστεί να το προσφέρει επ ωφελεία της ανθρωπότητος, έτσι ώστε να μη μας χαρακτηρίζει ο φόβος του σεισμού, ως χαρακτηριστικό στη ζωή μας, αλλά η ελπίδα προς την αγάπη της Παναγίας μας και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας. Αμήν!

Διαβάστε ακόμα