Αρχιεπισκοπικές εκλογές Κύπρου: Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις αλλοδαπών

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, εἰς συνεδρίαν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἀκολούθως:

1) Ἀπεφάσισε ὅπως τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄, τελεσθεῖ τὸ Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022.

Τὸ ἐπίσημο μνημόσυνο θὰ γίνει στὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἀποστόλου Βαρνάβα προϊσταμένου τοῦ Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου.

2) Ἐξέτασε τὴν πορεία τῶν διαδικασιῶν ποὺ ἀφοροῦν στὶς ἐπικείμενες Ἀρχιεπισκοπικὲς Ἐκλογές, ἐνόψει καὶ ζητημάτων ποὺ ἔχουν προκύψει σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῶν προσωπικῶν δεδομένων καὶ τῆς ἀνάγκης νὰ συμβαδίζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ τὶς ὑποχρεώσεις της ποὺ ὑπαγορεύονται ἀπὸ τὴ σχετικὴ νομοθεσία, ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποδείξεις τῆς Ἐπιτρόπου Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων. Μεταξὺ ἄλλων ἀπεφάσισεν ὅπως ὅλοι ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ μὴν συμπεριληφθοῦν τὰ ὀνόματά τους στοὺς Ἐκλογικοὺς Καταλόγους ἀπευθυνθοῦν μὲ αἴτημα διαγραφῆς ὡς διαλαμβάνει ἐπὶ τούτου ἡ σχετικὴ Ἀνακοίνωση, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη ἐκδοθεῖ.

3) Λόγῳ τῶν ἀπρόβλεπτων θεμάτων ποὺ προέκυψαν καὶ τῆς ὑπέρβασης τῶν τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ τὴν ἀπαιτούμενη πρὸς τροποποίησιν τῆς Καταστατικῆς διάταξης πλειοψηφίαν, ἀπεφάσισε νὰ μὴν δεχθεῖ αἰτήσεις γιὰ ἐγγραφὴ ἀλλοδαπῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στοὺς Ἐκλογικοὺς Καταλόγους, οὕτως ὥστε νὰ  μποροῦν νὰ διεξαχθοῦν οἱ Ἐκλογὲς ἐντὸς τῶν προβλεπόμενων ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου χρονικῶν ὁρίων.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου

Διαβάστε ακόμα