Εκλογή τριών Βοηθών Επισκόπων από την Ιερά Σύνοδο του Οικ. Πατριαρχείου

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, τήν 27ην καί τήν 28ην τ.μ. Νοεμβρίου 2022, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν, κατόπιν αἰτήματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου, προτάσει δέ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐξελέγησαν, τρεῖς Βοηθοί Ἐπίσκοποι παρά τῷ εἰρημένῳ Ἱεράρχῃ, ἤτοι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κρατείας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Διονύσιος Παπαβασιλείου ὑπό τόν τίτλον Κοτυαίου, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας Φασίολο ὑπό τόν ψιλόν τίτλον Θερμῶν.

Ἐν τέλει δέ τῆς συνεδρίας ταύτης, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, αἱ εἰθισμέναι ἑόρτιοι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Διαβάστε ακόμα