Η Μητρόπολη Σουηδίας δικαιώθηκε εκ νέου από τις Σουηδικές Αρχές

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – Η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας δικαιώθηκε και πάλι, αφού ο κρατικός έλεγχος στα οικονομικά της δεν εντόπισε ο,τιδήποτε μεμπτό, χωρίς να υφίσταται καμία απολύτως αμφιβολία ως προς την χρηστή διαχείρισή της.

Μετά από ψευδείς κατηγορίες που υιοθέτησε η Σουηδική εφημερίδα Göteborgsposten (GP), σε μια σειρά άρθρων της, η I. Μητρόπολιςυπεβλήθη σε δύο εξονυχιστικούς ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν τόσο από την Σουηδική Υπηρεσία Στήριξης Θρησκευτικών Κοινοτήτων (στην Σουηδική: Myndighetenförstödtilltrossamfund”SST”), όσο και από την Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία (στην Σουηδική:Skatteverket).

Και οι δύο έλεγχοι απήλλαξαν την Ι. Μητρόπολη από όλες τις κατηγορίες του GP και κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι τα πάντα(τα οικονομικά) στην Ι. Μητρόπολη ευρέθησανεν τάξει. Ως εκ τούτου, δεν διετάχθη καμία περαιτέρω ενέργεια από τις αρχές.

Ο έλεγχος που διενήργησε το SST, έγινε από την αξιόπιστη εταιρεία ορκωτών λογιστών KPMG,κατ᾽ ανάθεση του SST, και ολοκληρώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, χωρίς καμία ιδιαίτερη σημείωση/παρατήρηση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι όλα τα κρατικά κονδύλια αξιοποιήθηκαν από την Ι. Μητρόπολη απολύτως σύννομα και σύμφωνα με όσα ορίζει η Σουηδική νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, και οι δύο έλεγχοι οδήγησαν στο ίδιο καταληκτικό συμπέρασμα, ότι ούτε οι κατηγορίες του GP, ούτε οι κατηγορίες των ατόμων που αναφέρονται στα άρθρα του GP, είχαν καμία απολύτως ουσία, και ως εκ τούτου ήταν εντελώς αβάσιμες, ανυπόστατες και ψευδείς.

Η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί, πάντοτε με υπευθυνότητα, ως προς την οικονομική διαχείριση, προς όφελος της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και των μελών της, συμφώνως προς όλους τους σχετικούς ιερούς κανόνες και την εκάστοτε ισχύουσα πολιτειακή νομοθεσία.

Αφού, λοιπόν,“Η αλήθεια ως αποδέδεικται, το ψεύδος ως απελήλαται, η σοφία ως επαρρησιάσατο”, συνεχίζουμε να εστιάζουμε την διακονία μας προς όφελος των μελών μας και να υλοποιούμε τα οράματά μας, επ᾽ αγαθώτης Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Μητροπόλεώς μας.

Εκ της Ι. Μητροπόλεως

Διαβάστε ακόμα