Τρισάγιο για τον κοιμηθέντα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου από τον Μητροπολίτη Μάνης

Ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ εἰς Κύριον τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β’, σήμερον 7 Νοεμβρίου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ τέλεσε στό Ἐπισκοπικό Παρεκκλήσιο Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.

Μετά τό πέρας τοῦ Τρισαγίου ὁ Σεβ. δήλωσε: «Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος ὑπῆρξε σπουδαία προσωπικότητα, ἐκκλησιαστική καί συνάμα ἐθνική. Εἶχα τήν ἰδιαίτερη τιμή νά τόν γνωρίσω ἐκ τοῦ σύνεγγυς, νά μέ φιλοξενήσει εἰς τό Ἀρχιεπισκοπικόν Μέγαρον πλειστάκις, νά ἔχω πνευματικάς συνομιλίας μαζί του καί ἀκόμη εἶχα τήν εὐλογία νά ἀκούσω τάς συμβουλάς του.

Ὑπῆρξε ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ. Κεκοσμημένος θεῖες ἀρετές, πρωτοπόρος Ἀρχιεπίσκοπος καί Προκαθήμενος τῆς Ἀποστολικῆς καί Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐμπνευστής καλῶν ἔργων, ἀκαταπόνητος, ἀλύγιστος, ἄνθρωπος τῆς ὑπομονῆς στήν δοκιμασία του, ὁμολογητής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, γεμᾶτος καλωσύνη καί λίαν εὐγενής, πραγματικός ἄρχοντας, ὑπερασπιστής τῶν ἱερῶν, τῶν ὁσίων καί τῶν δικαίων τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του. Αἰωνία του ἡ μνήμη».

Διαβάστε ακόμα