Παραμονή Χριστουγέννων η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022, εἰς συνεδρίαν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἀκολούθως:

1) Ἐξέτασε τὶς δύο ἐνστάσεις ποὺ εἶχαν ὑποβληθεῖ γιὰ τὶς Ἀρχιεπισκοπικὲς Ἐκλογὲς τὶς ὁποῖες καὶ ἀπέρριψε. Ἐπεκύρωσε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν γιὰ τὴν ἀνάδειξη νέου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου ποὺ ἔγιναν τὴν Κυριακὴ 18 Δεκεμβρίου 2022. Ἐπεκύρωσε, ἐπίσης, τὸ ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἀναδειχθὲν τριπρόσωπον ὑποψηφίων γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. Τὸ τριπρόσωπον ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν Πανιερωτάτων:

Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου,

Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου,

Μητροπολίτου Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐου.

2)    Καθόρισε ὅπως ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστιανιανῆς καὶ πάσης Κύπρου γίνει τὸ Σάββατον, 24 Δεκεμβρίου 2022, παραμονὴ Χριστουγέννων, μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Θὰ ἀκολουθήσει τὸ  μήνυμα γιὰ τὴν ἐκλογὴ στὸν παλαιὸ καθεδρικὸ ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Λευκωσίας.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

22 Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε ακόμα