Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης πρώην Βελγίου Παντελεήμονας

24 Ἰανουαρίου 2023 – Ὁ Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κυρὸς Παντελεήμων Κοντογιάννης ἀπεβίωσε σήμερα τὸ πρωί. Ἦταν ἐπικεφαλὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ γιὰ 31 χρόνια καὶ διακόνησε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ὡς μέλος τοῦ ἱεροῦ κλήρου τοῦ Βελγίου, τῆς Ὁλλανδίας καὶ τοῦ Λουξεμβοῦργου.
 
Ὁ Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κυρὸς Παντελεήμων – κατὰ κόσμον Νικόλαος Κοντογιάννης – ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1935 εἰς τὴν νῆσον Χῖον. Μετὰ τὰς γυμνασιακάς του σπουδὰς, σπούδασε εἰς τὴν περίφημον κατὰ Χάλκην Θεολογικὴν Σχολήν, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τὸ 1957. Τὸ 1954 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Ἰκονίου Ἰακώβου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε τὸ ὄνομα Παντελεήμων. Τρία χρόνια ἀργότερα ἐχειροτονήθη ἱερεὺς ὑπὸ τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου. Τὸν Νοέμβριον τοῦ 1957 ἔφθασε εἰς τὸ Βέλγιο, ὅπου ἵδρυσε ἀρκετὰς ἐνορίας. Τὸ 1969, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἵδρυσε τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου καὶ Ἐξαρχίαν Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, εἰς τὴν ὁποία διορίστηκε Πρωτοσύγκελλος. Τὸ 1974, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸν ἐξέλεξε ὁμοφώνως βοηθὸν ἐπίσκοπον τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου ὑπὸ τὸν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀπολλωνιάδος. Ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία του ἐγένετο εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν τὴν 18ηνΑὐγούστου 1974. Εἰς τὰ τέλη τοῦ 1982 ἐξελέγη Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, διαδεχόμενος τὸν πρῶτον Μητροπολίτην Βελγίου Αἰμιλιανὸν Ζαχαρόπουλον. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Παντελεήμονος ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ἀναπτύχθηκε ἰδιαιτέρως μὲ σημαντικότερον σημεῖον τὴν ἐπίσημον ἀναγνώρισιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους καὶ τοῦ Μεγάλου Δουκάτου τοῦ Λουξεμβούργου. Ἐβρισκόταν ἀκούραστα εἰς τὸ πλευρὸν τῶν χιλιάδων Ἑλλήνων καὶ εἰς τὰς τρεῖς χώρας τῆς Μπενελούξ καὶ ἐνδιαφερόταν πολὺ γιὰ τὴν διατήρησιν τῆς ἑνότητός τους ὡς ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Μὲ τὴν ἵδρυσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ τὸ 2010, διετέλεσε πρῶτος πρόεδρος αὐτῆς. Ἐπιπλέον, συμμετεῖχε ἐνεργῶς καὶ εἰς τὰς διαφόρους οἰκουμενικὰς δραστηριότητας τῶν χωρῶν τῆς Μπενελούξ. Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Παντελεήμων παραιτήθηκε τὸν Νοέμβριον τοῦ 2013 διὰ λόγους ὑγείας καὶ τὸν διαδέχθηκε ὁ ἐκ τῶν βοηθῶν αὐτοῦ ἐπισκόπων, ὁ ἀπὸ Σινώπης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt).
 
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Παντελεήμονος θὰ λάβη χώραν εἰς τὴν γενέτειράν του Χῖον, τὴν Παρασκευὴν 27 Ἰανουαρίου 2023 εἰς τὰς 15.00′.
 
Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τῶν χωρῶν τῆς Μπενελοὺξ θὰ ἐνθυμοῦνται μὲ εὐγνωμοσύνην τὴν μεγάλην αὐτὴν μορφὴν ποὺ ὑπῆρξεν διὰ τὸν κάθε ἕναν απὸ αὐτούς.

Διαβάστε ακόμα