«Ἡ λεβεντιά τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν»

Ντυμένοι μέ τήν ἐθνική ἐνδυμασία οἱ μαθητές  τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, πραγματοποίησαν μιά θαυμάσια ἐκδήλωση, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου.

Μέσα ἀπό κείμενα, ποιήματα καί δρώμενα, τραγούδια τῆς δόξας καί τῆς Λευτεριᾶς καί Ὕμνους, μετέφεραν ὅλους, στό κλῖμα τῶν ἀγώνων καί τῆς θυσίας, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, μικρῶν καί μεγάλων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τό αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.

Ὁ Σεβασμιώτατος, μέ ἐν Κυρίῳ καύχηση καί συγκίνηση, ἐξέφρασε τόν ἔπαινο καί τίς εὐχαριστίες στά παιδιά τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, στό Διευθυντή κ. Ἰωάννη Κόττορο, στούς Καθηγητές καί τούς Γονεῖς τῶν μαθητῶν. «Παιδιά μου» εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος, «εὔχομαι, αὐτό τό πνεῦμα νά πλημμυρίζῃ τήν καρδιά σας, πνεῦμα ἀγώνων καί θυσιῶν γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα, νά διακατέχῃ διά παντός τή ζωή σας καί ἄν χρειασθῇ νά δώσετε καί τό αἷμα σας γιά τήν πίστη μας καί τήν πατρίδα μας. Καί ὅσοι γίνετε Ἱερεῖς, εὔχομαι νά γίνετε ὅλοι, νά κάνετε τό ράσο σας φλάμπουρο τῆς Λευτεριᾶς, ὅπως τό ἔπραξαν διαχρονικά Πατριάρχες, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί Μοναχοί, πού ἔδωσαν τήν ζωή τους γιά τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα».

Διαβάστε ακόμα