Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ι. Μητρόπολη Πατρών

Μέ λαμπρότητα καί σύμφωνα μέ τόν τυπικόν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, εἰς ἃπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τήν Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 ἐλιτανεύθη ὁ Τίμιος Σταυρός καί προετέθη εἰς προσκύνησιν, προκειμένου νά λάβουν οἱ πιστοί ἐνίσχυσιν εἰς τόν συνεχιζόμενον ἀγῶνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ὡμίλησε στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου συμμετεῖχαν χιλιάδες εὐσεβεῖς Χριστιανοί.

          Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη στήν θεολογία τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, στήν ἑνοποιό καί σωστική δύναμή του καί στήν θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ μας, προκειμένου ἐμεῖς νά λάβωμε τήν ἂφεση τῶν ἁμαρτιῶν καί νά ζήσωμε τήν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως.

          Ἐπίσης μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος γιά τίς Ἱερατικές κλίσεις  καί τήν καλλιέργειά τους ἀπό τούς γονεῖς, τούς Ἱερεῖς καί γενικώτερα, ὣστε τά παιδιά πού αἰσθάνονται αὐτή τήν κλήση, νά ἀξιωθοῦν νά ἱερατεύσουν ἐνώπιον τοῦ Φρικτοῦ Θυσιαστηρίου.

          Ἀκόμη, ἀνεφέρθη  στήν Λειτουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, στήν ἀναβάθμισή του, ὃπως καί τῶν ἂλλων Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων καί στό νέο τρόπο εἰσαγωγῆς τῶν μαθητῶν σε αὐτά.

          •Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν, τελέσας καί ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου τοῦ ἀπό Τραπεζοῦντος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Χρυσάνθου καί Δαρείας, ἀλλά καί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν Νικοδήμου.

          Ὁ Θεοφιλέστατος ὡμίλησε γιά τήν σημασία τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί γιά τήν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, τοῦ ὁποίου τό ὂνομα ἒλαβε ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Νικόδημο, Διάκονον χρηματίσαντα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.

          Ὁ Θεοφιλέστατος λόγῳ τῶν περιστάσεων καί κυρίως τοῦ φοβεροῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν, δέν ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του, ἁπλῶς ἐδέχθη στόν Ναό τίς εὐχές τῶν πιστῶν καί προσεφέρθη στό παρακείμενο πνευματικό κέντρο, καφές.

          Τόν Θεοφιλέστατο ἐπεσκέφθη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν καί τοῦ εὐχήθη ἐκ τοῦ σύνεγγυς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Διαβάστε ακόμα