Οικονομική δικαίωση Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας από το Σουηδικό Δικαστήριο

Σουηδικό Δικαστήριο, με πρόσφατη απόφασή του, επεδίκασε στο Σουηδικό Συνδικάτο Εργαζομένων“Vision”, την καταβολή χρηματικής αποζημιώσεως στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, μετά από την απόσυρση της μηνυτήριας αναφοράς του πρώτου.

Συγκεκριμένα, πρώην κληρικός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος υπηρετούσε με απόσπαση στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας, αφού εξήντλησε και την δεύτερη διετία, μετά την άρνησή του να επιστρέψει στην εφημεριακή του θέση, στην Μητρόπολη από όπου προήρχετο, τού επεβλήθη η ποινή της καθαιρέσεως από του υψηλού της Ιερωσύνης υπουργήματος, από το αρμόδιο Συνοδικό Δικαστήριο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο πρώην Κληρικός, επειδή είχε εγγραφεί ως μέλος του Σουηδικού Συνδικάτου Εργαζομένων“Vision”, προσέφυγε σε αυτό και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά εναντίον της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας, διεκδικώντας χρηματική αποζημίωση και την επαναφορά του στην εφημεριακή θέση, την οποία κατείχε.

Τον περασμένο Νοέμβριο, και εν όψει της διεξαγωγής της δίκης, το Σουηδικό Συνδικάτο Εργαζομένων “Vision”απέσυρε την μήνυση εναντίον της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας, κατ᾽ επιθυμίαν του εντολέως του, επειδή διέγνωσαν ὅτι ήταν καθ’ όλα έωλη και αβάσιμη.

Στην συνέχεια, η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας απαίτησε την καταβολή της χρηματικής δαπάνης των δικαστικών εξόδων επί της υποθέσεως. Εν τέλει, προ ολίγων ημερών, το Σουηδικό Δικαστήριο δικαίωσε την Ι. Μητρόπολη Σουηδίας και επέβαλε στον ενάγοντα την καταβολή της εν λόγω χρηματικής δαπάνης, την οποία επεβαρύνθη το Συνδικάτο Εργαζομένων“Vision”.

Η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας και ο Ποιμενάρχης Αυτής, Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κλεόπας, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους νομικούς συμβούλους, που εχειρίσθησαν την παρούσα υπόθεση, ενώ η εν λόγω δικαστική απόφασις έρχεται να προστεθεί ως μία ακόμη επιτυχία στην απαλλαγή της Ι. Μητροπόλεως από κατηγορίες για δήθεν οικονομική κακοδιαχείριση, όπως τελικά προέκυψε από τα σχετικά πορίσματα της Φορολογικής Υπηρεσίας (Skatteverket) και της Σουηδικής Υπηρεσίας Υποστηρίξεως Θρησκευτικών Κοινοτήτων (SST), η οποία είχε αναθέσει τον έλεγχο στην αξιόπιστη εταιρεία ορκωτών λογιστών KPMG.

Διαβάστε ακόμα