Πατρῶν: «Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός μᾶς εὐλογεῖ καί μᾶς ὁδηγεῖ»

Τό κεντρικό ἡρωϊκό πρόσωπο στίς ἐκδηλώσεις τιμῆς καί μνήμης γιά τούς ἣρωες καί μάρτυρες Κληρικούς καί Λαϊκούς πού ἀγωνίστηκαν καί ἒπεσαν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἐπετειακοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου στήν Πάτρα, ἦτο ὃπως πάντοτε ὁ θρυλικός καί λεοντόκαρδος Δεσπότης τῶν Πατρῶν, Γερμανός ὁ Ἐθνεγέρτης.

          Κάτω ἀπό τόν Ἀνδριάντα τοῦ λαμπροῦ Ἱεράρχου, Στά Ψηλά ὑποκλίθηκε ἡ πόλις τοῦ Πρωτοκλήτου καί ἡ Ἑλλάς σύμπασα γιά μιά ἀκόμη φορά. Tόν τιμήσαμε, καταθέσαμε δάφνινο στεφάνι στή μνήμη του καί ὑποκλιθήκαμε Ἂρχοντες καί Λαός, μικροί καί μεγάλοι μπροστά στήν μεγίστη προσφορά του στήν Ἐκκλησία καί τό Γένος.

          Ἀλλά καί στόν τόπο πού ὓψωσε τήν Σημαία, ὁ θρυλικός Ἱεράρχης καί κάτω ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό ὃρκισε τά παλληκάρια καί ἐξαπέλυσε τό περίφημο Ἐπαναστατικό Μανιφέστο, πρός τούς Προξένους τῶν ξένων Δυνάμεων, τιμήθηκε ὁ Ἱεράρχης καί οἱ ἡρωϊκοί προασπισταί τῶν Ἱερῶν καί τῶν Ὁσίων τοῦ Γένους μας, μέ μιά συγκλονιστική τελετή τῆς Ἀναπαράστασης αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος, ἀπό τόν Λαογραφικό Σύλλογο «Μωραΐτες ἐν χορῷ», ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

          Τά παιδιά «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», μαζί μέ τόν Σύλλογο Ἱστορικῆς Ἀναβίωσης «Βοστίτσα 1821», παρουσίᾳ Βουλευτῶν, Ἐκπροσώπων τοπικῶν Ἀρχῶν καί Φορέων καί πλήθους Λαοῦ μᾶς μετέφεραν στήν συγκλονιστική ὣρα τῆς ὁρκωμοσίας ἀπό τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό καί ζωντάνεψαν μνῆμες καί θύμησες πού κρατᾶνε ζωντανή τήν Ἑλλάδα.

          Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τό τρισάγιο γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἡρώων καί μαρτύρων τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καί ἐτόνισε ἐν βαθυτάτῃ συγκινήσει: «Ὃσο ὑπάρχουν παιδιά πού ἐμφοροῦνται ἀπό τά ζήδωρα τοῦ Γένους μας, ὃσο ὑπάρχουν νέοι καί νέες, Ἑλληνόπουλα, πού ξέρουν νά γονατίζουν μπροστά στούς ἣρωες, νά δακρύζουν μπροστά στίς θυσίες τους γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα καί νά εἶναι ἓτοιμοι νά ψάλουν, ὃπως ἐτόνισαν οἱ ἲδιοι, πρίν ἀπό λίγο, καί τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τους, πρό τῆς θυσίας τους ἂν χρειασθῆ, γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά ζήσουν τήν Ἀνάσταση περνώντας ἀπό τό Πάθος, ὃπως οἱ ἡρωικοί πρόγονοί μας, ἡ Πατρίδα μας θά εἶναι ἐλεύθερη ἓως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

          Τήν Πάτρα καί τήν Ἑλλάδα ὁλόκληρη, εὐλογεῖ καί ὁδηγεῖ ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, κρατώντας τό Λάβαρο καί ἐπαναλαμβάνοντας διαχρονικά: «Ἢ νά ἐλευθερωθῶμεν ἢ νά ἀποθάνωμεν ὃλοι!…»

Διαβάστε ακόμα