Εθνική Εβδομάδα Συμφιλίωσης: Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας

Η Εθνική Εβδομάδα Συμφιλίωσης αποτελεί έναν θεσμό ο οποίος ενώνει σα νοητή
γέφυρα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Αυστραλιανού Έθνους. Συνιστά,
τρόπον τινά, την αναβίωση της μεγαλειώδους πορείας που πραγματοποιήθηκε πριν
από 23 χρόνια στη γέφυρα Harbour Bridge του Σύδνεϋ, της μαζικότερης δημόσιας
έκφρασης υποστήριξης προς τον σκοπό της ουσιαστικής συμφιλίωσης της ευρύτερης
Αυστραλιανής κοινότητας με τους Αβορίγινες και τους κατοίκους Νήσων Torres
Strait.
Οι δεκάδες χιλιάδες φωνές που ενώθηκαν σε εκείνη την πορεία – ορόσημο, μας
προσκαλούν επιτακτικά σήμερα να διασχίσουμε κι εμείς τη νοητή γέφυρα της
Εθνικής Εβδομάδας Συμφιλίωσης, να σταθούμε με θάρρος στο μέσο του
καταστρώματός της για να αναλογιστούμε το παρόν και όσα έχουμε επιτύχει, και ν’
αγναντέψουμε εξίσου θαρραλέα προς τις δυο όχθες της, το παρελθόν και το μέλλον.
Ξεκινώντας απ’ την όχθη που σηματοδοτεί το παρελθόν, θα αναγνωρίσουμε θλιβερές
αδικίες, ανισότητες και αποκλεισμούς, μα και δειλά βήματα προς θεραπεία και
εξάλειψη αυτών. Βήματα που ολοένα και πιο θαρρετά, έχουν οδηγήσει την
Αυστραλιανή κοινωνία σε πολύ σημαντικές κατακτήσεις τις τρεις τελευταίες
δεκαετίες. Ασφαλώς, δεν επιτρέπεται να επαναπαυθούμε σε αυτές τις κατακτήσεις,
αλλά με γνώση και σοφία από τα διδάγματα του παρελθόντος, να πορευτούμε προς
την αντίπερα όχθη, προς ένα μέλλον με περισσότερη αλληλεγγύη, με περισσότερη
δικαιοσύνη, με αληθινή συμφιλίωση, χωρίς στεγανά μεταξύ των κοινοτήτων που
συγκροτούν το Αυστραλιανό Έθνος.
Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το μέλλον οραματίζεται ομόθυμα το φιλόχριστο πλήρωμα
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, καθώς εμφορείται από τις αξίες του Ιερού Ευαγγελίου,
με δεσπόζουσες την αγάπη προς τον πλησίον, τον αλληλοσεβασμό, την αλληλεγγύη
και τη δικαιοσύνη. Με αυτές τις αξίες ως οδοδείκτη, ας πορευτούμε κι εφέτος στη
νοητή γέφυρα της Εθνικής Εβδομάδας Συμφιλίωσης, πρόθυμοι να συμβάλλουμε,
όπως έχουν κάνει οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, στην περαιτέρω
πρόοδο ετούτης της ευλογημένης χώρας.

Διαβάστε ακόμα