Πατρών Χρυσόστομος προς Ιατρούς: “Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας”

Τόν προστάτη τους, Ἃγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, τόν Ἰατρό, ἐτίμησαν οἱ Ἰατροί τῶν Πατρῶν, μέ Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, τήν Κυριακή, 22.10.2023.

          Τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐνώπιον πλήθους Λαοῦ, μίλησε γιά τόν ἱερώτατον Ἰάκωβον τόν Ἀδελφόθεο καί τήν Θεία Λειτουργία πού ἀποδίδεται εἰς αὐτόν καί ἐν συνεχείᾳ ἀπευθύνθηκε πρός τούς Ἰατρούς, τήν Πρόεδρο τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου κα Ἂννα Μαστοράκου, τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου καί τούς ἂλλους Ἰατρούς.

          Τούς μίλησε γιά τήν ἀναφορά πού γίνεται στούς Ἰατρούς στήν Παλαιά Διαθήκη καί συγκεκριμένα στή Σοφία Σειράχ, ὃπως:

          · Τίμα Ἰατρόν πρός τάς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ καί γάρ ἒκτισε αὐτόν Κύριος.

          ·Ἐπιστήμη Ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλήν αὐτοῦ, καί ἒναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται.

          · Κύριος ἒκτισεν ἐκ τῆς γῆς φάρμακα καί ἀνήρ φρόνιμος οὖ προσοχθιεῖ αὐτοῖς.

          ·Ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσε καί ἧρεν τόν πόνον αὐτῶν.

          ·Καί ἰατρῷ δός τόπον καί γάρ αὐτόν ἒκτισε Κύριος, καί μη ἀποστήτω σου καί γάρ αὐτοῦ χρεία.

          Μίλησε γιά τούς Ἁγίους Ἰατρούς, τήν σχέση μεταξύ πίστεως καί Ἐπιστήμης καί στήν δωρεά τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἂνθρωπον, ὣστε μέσα ἀπό τήν γνώση τῶν ὂντων, νά φθάνῃ στήν κατά Θεόν γνῶσιν καί σοφία, στήν ἀποκεκαλυμμένη ἀπό τόν Θεό Ἀλήθεια.

          Ἀνεφέρθη στήν πίστη τῶν Ἰατρῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη, στήν ἐπιτέλεση τοῦ διακονήματός τους πρός τόν συνάνθρωπο καί στήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐκεῖ πού σταματοῦν οἱ ἀνθρώπινες πεπερασμένες δυνατότητες.

          Τέλος, εὐχαρίστησε τούς Ἰατρούς γιά τήν προσφορά τους στήν κοινωνία μας, γιά τόν ἀγῶνα τους γιά τήν ὑγιεία τῶν ἀσθενῶν καί γιά τήν νυχθημερόν ἑτοιμότητά τους, τόσο στά μεγάλα νοσοκομεῖα τῶν Πατρῶν, ὃσο καί ἐκτός αὐτῶν.

          Ἀκόμη τούς εὐχαρίστησε γιά τήν συνεργασία τους μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τούς Ἱερεῖς τῶν Νοσοκομείων γιά τήν προσφορά τῶν ἰατρικῶν τους πολύτιμων ὑπηρεσιῶν πρός ὂφελος τῆς ὑγιείας τῶν ἀνθρώπων.

          Τέλος, τούς διεβεβαίωσε ὃτι θά τούς συνοδεύουν οἱ προσευχές καί οἱ θερμές πρός Κύριον εὐχές του.

          Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων Ἰατρῶν.  

Διαβάστε ακόμα