Δύο νέοι Διάκονοι εις την Ιερά Επισκοπή του Μαλάουι

Ευλογητός ο Θεός « Ότι πάσα δόσις αγαθή και δώρημα  τέλειον άνωθεν  εξ Αυτού καταβαίνει»

Η Ιερά Επισκοπή τού Μαλάουι χαίρει και αγάλλεται αυτές τις δύο ημέρες, δηλαδή την Παρασκευήν δεκάτην και το Σάββατο ενδεκάτην τού τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου, διότι ευδόκησεν ο Αγιος Θεός, διά της Σεπτής Ευλογίας τού Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β’, να τελεσθούν από τον Επίσκοπο κ Φώτιο οι Χειροτονίες δύο νέων Διακόνων τού π Ζαχαρία από την Ζόμπα και τού π Αλεξίου από το Μουλάντζι, υψηλού  Ορους εις τα σύνορα με την Μοζαμβίκην.

Και οι δύο ,απόφοιτοι του Σεμιναρίου διά Κληρικούς, της Επισκοπής.

Η μεν Χειροτονία τού πρώτου εξ αυτών. έγινε εις τον Ιερόν Ναόν τής Αγίας Αικατερίνης εις την περιοχήν Ντιράντε τού Blantyre την Παρασκευήν, ημέραν κατά την οποίαν εορτάζεται κατά τους εσχάτους χρόνους, ο Όσιος Πατήρ ημών Αρσένιος  ο εκ Φαράσων της Καππαδοκίας, η δε δευτέρα τοιαύτη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, τότε που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει, μεταξύ των άλλων,  την μνήμην του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά τού Θαυματουργού, τού Αιγυπτίου, ο οποίος κατά τούς χρόνους του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ανεδείχθη μέγας Προστάτης και Βοηθός τών Ελληνορθοδόξων μαχητών εις την Αίγυπτον.

Ο Θεοφιλέστατος, εις τις παραινέσεις του προς αυτούς, ε τόνισε ιδιαιτέρως το θέμα της Ενότητος εν τη Εκκλησία, το οποίο εδράζεται εις την ταπείνωσιν και την Αγάπην.

Ιδιαιτέρως κατά την Χειροτονίαν τού Σαββάτου έντονη ήταν η παρουσία των νέων, οι οποίοι, δι ύμνων εξέφρασαν την ευγνωμοσύνην και την Αγάπην προς τον Πνευματικόν των Πατέρα, τον Επίσκοπον, ο οποίος τους οδηγεί εις την Πίστιν και την Αγάπην προς τον. Χριστόν και την Εκκλησίαν Του

Διαβάστε ακόμα