40 χρόνια διάκονος και υπηρέτης του Θεού και του Λαού. Τιμήθηκε στην Πάτρα ο Αρχιμ. Νεκτάριος Κωτσάκης

Σέ μιά σεμνή καί συγκινητική τελετή, στόν ἱστορικό καί μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν, τιμήθηκε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κωτσάκης, Ἡγούμενος τῆς γεραρᾶς καί σεβασμίας Μονῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ὀμπλοῦ καί Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως σαράντα ἐτῶν ἀπό τήν εἰσοδό του στόν Μοναχισμό καί ἐν συνεχείᾳ στήν Ἱερωσύνη.

Ἡ ὡραία καί συγκινητική ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε, τό Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024, στόν ὡς ἂνω Ἱερό Ναό, μετά τόν Ἑσπερινό στό ὁποῖον ἐχοροστάστησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Συμμοναστῶν τοῦ τιμηθέντος σεβασμίου Κληρικοῦ, πολλῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί ἐξ’ ἂλλων Μητροπόλεων καί πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ, κυρίως πνευματικῶν παιδιῶν τοῦ π. Νεκταρίου.

Πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἒγινε ἡ ὑποδοχή τῆς τιμίας καί χαριτοβρύτου Κάρας τοῦ ἐσχάτως καταταγέντος εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων, Ἁγίου Γερβασίου, τοῦ ἐν Πάτραις, ἡ ὁποία ἐτέθη πρός προσκύνησιν ὑπό τοῦ πλήθους τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Ἃγιος Γερβάσιος, δραστηριοποιήθηκε τά περισσότερα χρόνια, ὡς Ἱεροκήρυξ, πνευματικός καί Ἐφημέριος, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν.

Τά περί τῆς ζωῆς καί κατά Θεόν πολιτείας τοῦ τιμηθέντος, ἀνέφερε στήν ὁμιλία του, ὁ ἐκ τῶν πνευματικῶν του τέκνων καί ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ, πανοσ/τος Ἀρχιμ. π. Ἰωσήφ Μήλιας.

Ἐν συνεχείᾳ, μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἒπλεξε τό ἐγκώμιο τοῦ π. Νεκταρίου, χαρακτηρίζοντάς τον, ἓνα διαμάντι τῆς Ἐκκλησίας, σεμνόν, ταπεινόν, ὑπάκουο, ἐργατικό, συνεργάσιμο, ὑπομονετικό, ἀθόρυβο διάκονο τοῦ Θεοῦ καί ὑπηρέτη πνευματικό τοῦ Λαοῦ, ὁδηγόν τῶν ἀνθρώπων εἰς νομάς σωτηρίους καί κυρίως τῶν νέων.

Τόν ἐπήνεσε γιά τό ἀνακαινιστικό καί λοιπό ἒργο στό ἱστορικό Μοναστήρι τοῦ Ὀμπλοῦ καί γιά τήν ἐν γένει θυσιαστική προσφορά του στήν Ἐκκλησία καί στήν κοινωνία. Προσέφερε δέ στόν π. Νεκτάριο, ἓνα ἐπιγονάτιο, συμβολικό δῶρο, ὃπως εἶπε, ἀφοῦ τόσα χρόνια ὁ ἐν λόγῳ Κληρικός ζωσμένος τό λέντιο τῆς διακονίας ὑπηρετεῖ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους καί τοῦ εὐχήθηκε εἰς ἒτη πολλά καί θεοτίμητα νά συνεχίσῃ τήν καλλίκαρπο διακονία του στόν ἱερό Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

Τά πνευματικά παιδιά τοῦ π. Νεκταρίου, οἱ Συμμονασταί του καί τά λοιπά πνευματικά του τέκνα  τοῦ προσέφεραν, διά χειρός τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐπιστήθιο Σταυρό, ἀμφιπρόσπωπο, εἰκονίζοντα τήν Σταύρωσιν καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Τέλος, μέσα ἀπό μια συναισθηματικά φορτισμένη ἀντιφώνησή του, ὁ π. Νεκτάριος, ἀναφέρθη στά τῆς ἱερατικῆς του, μέχρι σήμερα, διακονίας καί εὐχαρίστησε ὃλους ὃσοι συνείργησαν στό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά νά φθάσῃ ἓως τό ἱερό Θυσιαστήριο καί ὃλους ὃσοι τόν βοηθοῦν μέχρι σήμερα στό ἱερό διακόνημά του, δηλ, τούς Γονεῖς του, τούς Πνευματικούς του πατέρες, τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Πατρῶν κυρό Νικόδημο, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, τόν Ἱερό Κλῆρο, τά πολυπληθῆ πνευματικά του παιδιά καί τόν εὐσεβῆ Λαό τοῦ Θεοῦ.

Τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, εὐχήθηκε μέ ἐνθουσιασμό ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ τό, «ἂξιος» στόν π. Νεκτάριο.

Διαβάστε ακόμα