Eκδήλωση του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ι. Μ. Καστορίας

Τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου, 5η ἡμέρα τῶν Β’ Καραβαγγελείων, τὸ ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.

Ἡ ἐκδήλωση αὐτή, ἔχει ἀπὸ παλαιά, ἐνῷ ἀπὸ πέρσι ἔχει ἐνταχθεῖ στὶς ἐκδηλώσεις τῶν «Καραβαγγελείων», ἀφοῦ καὶ ὁ Μητροπολίτης Γερμανὸς Καραβαγγέλης, ἦταν ἐντεταγμένος στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ είχε ἕνα μεγάλο φιλανθρωπικὸ ἔργο.

Τὴν ἐκδήλωση παρακολούθησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, Φθιώτιδος κ. Συμεών, Σιατίστης κ. Ἀθανάσιος, Καστορίας κ. Καλλίνικος, ὁ εκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Καστοριᾶς κ. Ἰωάννη Κορεντσίδη Ἀντιδήμαρχος κ. Ἰωάννης Κόγκας, ὁ προεδρος τοῦ ἐπιελητηρίου Καστοριᾶς κ. Χαράλαμπος Καραταγλίδης, ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλειας κ.α.

Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στην αίθουσα του ξενοδοχείου Λιμναῖο, ἡ ὁποία ἦταν ἀσφυκτικὰ γεμάτη, καὶ ἂν χωρητικότητος 700ων θέσεων, πολλοὶ ἀναγκάστηκαν νὰ παρακολουθήσουν ὄρθιοι.

-Μουσικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὸ Μουσικὸ Σχολεῖο 

Ἀρχικά, παρουσιάστηκε ἕνα μυσταγωγικὸ μουσικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὸ Μουσικὸ Σχολεῖο Καστοριᾶς. Τριανταπέντε παιδιὰ μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ καθηγητοῦ – μαέστρου τους καὶ μὲ τὰ μουσικά τους ὀργάνα, κατάφεραν νὰ ἐντυπωσιάσουν καὶ νὰ συγκινήσουν τοὺς παρισταμένους.

-Κοπὴ Βασιλόπιτας Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 

Στὴν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, πλαισιωμένος ἀπὸ τὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο καὶ ὑπεύθυνο τοῦ Γ.Φ.Τ. τῆς Ι. Μητροπόλεως π. Ἐλευθέριο Συτιλίδη καὶ τὸν διάκονο Παντελεήμονα, εὐλόγησε τὴν Βασιλόπιτα τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

-Ὁμιλία Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου 

Καλεσμένος ὁμιλητὴς στὴν ἐκδήλωση τοῦ Γ.Φ.Τ. ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ὶερόθεος, ὁ ὁποῖος μίλησε εμπειρικά για τον Γέροντά του Ἅγιο Καλλίνικο Μητροπολίτη Ἐδέσσης, καθηλώνοντας ὁλὸ τὸ ἀκροατήριο.

Το θέμα τῆς ὁμιλίας του ἦταν: «Ἡ φιλανθρωπία κατά τόν ἅγιο Καλλίνικο Μητροπολίτη Ἐδέσσης»

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλητής στήν ἀρχή εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας γιά τήν πρόσκληση, λέγοντας ὅτι συνδέεται μέ τήν Καστοριά λόγῳ τοῦ συνδέσμου του μέ τούς Μητροπολίτες Γρηγόριο καί Σεραφείμ, καί τώρα μέ τόν νῦν Μητροπολίτη Καλλίνικο.

Στήν συνέχεια διάρθρωσε τόν λόγο του σέ τρεῖς ἑνότητες.

Στήν πρώτη ἑνότητα ἔκανε λόγο γιά τήν διάκριση μεταξύ κοινωνικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου. Τό κοινωνικό ἔργο ὠφελεῖ τήν κοινωνία καί τίς σωματικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ τό φιλανθρωπικό ἔργο βλέπει τόν ἄνθρωπο στήν ὁλότητά του, πού ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή καί σῶμα καί ἔχει πνευματικές ἀνάγκες. Ὁ Θεός εἶναι φιλάνθρωπος καί ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι φιλόθεος καί φιλάνθρωπος. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν φιλαυτία, πού εἶναι ἡ ἄλογη φιλία τοῦ σώματος, καί ὅποιος εἶναι φίλαυτος εἶναι μισόθεος καί μισάνθρωπος.

Στήν δεύτερη ἑνότητα ἀναφέρθηκε στόν ἅγιο Καλλίνικο, πού ἦταν Γέροντάς του, ὅτι ἦταν ὄντως φιλόθεος καί φιλάνθρωπος.

Ὡς ἄνθρωπος καί Κληρικός εἶχε πολλά χαρίσματα, δηλαδή ἦταν ἀσκητής μέ ἁγιορείτικο φρόνημα, λειτουργοῦσε ὡς ἄγγελος, ἦταν φλογερός Ἱεροκῆρυξ καί ἦταν «διοικητική διάνοια καί εὐφυΐα», ὅπως χαρακτηρίσθηκε.

Ἡ φιλανθρωπία του εἶχε μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Συγκεκριμένα ἦταν τελείως ἀκτήμων, δέν εἶχε καθόλου χρήματα, ἦταν παντελῶς ἐλεύθερος ἀπό τήν φιλοκτημοσύνη καί τήν φιλαργυρία.

Ἔπειτα, ἦταν ἐλεήμων, ἀφοῦ σκορποῦσε συνεχῶς ἀγάπη, ἐφήρμοζε τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, ὅτι ἐλεήμων καρδία εἶναι «καῦσις καρδίας ὑπέρ πάσης κτίσεως».

Ἀκόμη ἐξασκοῦσε τήν ἐλεημοσύνη κρυφά, καί μέ ἀφανῆ τρόπο, κατά τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ, καί ἔτσι ἔδειχνε τήν ταπείνωσή του.

Ἐπί πλέον τόν διέκρινε ἡ κενωτική ἀγάπη, θυσιαζόταν γιά τούς ἄλλους, κατά τό πρότυπο τοῦ Χριστοῦ, ἐξέφραζε τήν σταυρική ἀγάπη πρός ὅλους.

Αὐτά ἀποτυπώθηκαν στίς Ἐγκυκλίους του καί κυρίως στήν Διαθήκη του τήν ὁποία ὑπαγόρευσε συμβολαιογραφικά λίγο πρίν τήν εἰσαγωγή του στό Νοσοκομεῖο καί τήν κοίμησή του, στήν ὁποία ἔλεγε: «Ἀκίνητον περιουσίαν δέν ἔχω, χρήματα δέν ἔχω. Ἄν εὑρεθοῦν ὀλίγα χιλιόδραχμα νά κατατεθοῦν εἰς τό Γενικόν Ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».

Στήν τρίτη ἑνότητα ἔκανε εἰδικότερη ἀναφορά στό φιλανθρωπικό του ἔργο ὡς Μητροπολίτου. Αὐτό φάνηκε μέ τήν ἵδρυση καί διοργάνωση τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν ἵδρυση Οἰκοτροφείων καί Γηροκομείου, τήν καλή λειτουργία τῶν κατασκηνώσεων, τήν διοργάνωση τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

Ὅλη αὐτή ἡ κενωτική καί σταυρική του ἀγάπη φαίνεται στίς ἐγκυκλίους πού συνέγραψε.

Τό ὅραμά του ἦταν ἡ ζωή τῆς πρώτης Ἐκλησίας, στά Ἱεροσόλυμα, ὁ ζῆλος τῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκλησίας, ἡ ζωή τῶν ἀσκητῶν καί οἱ ἀγῶνες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό δέν ἦταν ἀποτέλεσμα κάποιας ἰδεολογίας καί κοινωνιολογίας, ἀλλά τῆς ζωῆς τῆς Πεντηκοστῆς. 

Μέ ὅλη αὐτή τήν φιλόθεη καί φιλάνθρωπη συμπεριφορά του ἤθελε νά καταστήσει τήν Ἱερά Μητρόπολή του, ὅπως ἔλεγε, ἕνα τμῆμα τοῦ Παραδείσου, τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Αὐτό ἦταν τό ὅραμά του.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε ὅτι ὁ ἄγιος Καλλίνικος ἦταν φιλόθεος, φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων, γι᾽ αὐτό καί ὁ φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων Θεός τόν ἐλέησε. Ὁ ἴδιος του στήν Διαθήκη του κατέληγε μέ τήν ἑξῆς φράση: «Τό ἔλεος τοῦ Κυρίου ἄς μέ συνοδεύη κατά τήν ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου ἐκδημία μου». Καί ὁ ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός τόν ἐλέησε πλούσια, εἶναι ἕνας ἅγιος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καλός διάδοχος τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων, εἶναι ὁ πρῶτος ἐπισήμως Ἅγιος ἀπό τούς Ἐπισκόπους καί Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Νά ἔχουμε τίς πρεσβεῖες του! »

-Ἀπολογισμὸς τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 

Ἔπειτα ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος ἔκανε τὸν ἀπολογισμό τοῦ Γ.Φ.Τ. γιὰ τὸ ἔτος 2023.

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ πραγματοποιεῖται γιά νὰ εὐχαριστήσει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη τοὺς συνεργάτες, ἐθελοντὲς καὶ χορηγοὺς τοῦ ΓΦΤ, γιὰ νὰ στηριχθεῖ τὸ ἔργο του, γιὰ νὰ διακηρυχθεῖ ἡ μεγάλη σημασία του, καὶ νὰ λάβουν δυνάμεις οἱ ἐργαζόμενοι σέ αὐτό γιὰ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξή του.

Τό φιλανθρωπικό ἔργο γίνεται δυνάμει τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ,  «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε», καί τοῦ λόγου τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου, «θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτόν τηρεῖν ἀπό τοῦ κόσμου». 

Μέ τό φιλανθρωπικό ἔργο αἰσθανόμαστε παιδιά τοῦ οὐρανίου Πατέρα, ὁ Ὁποῖος «τόν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ. ε´) καὶ ἀδελφοί τῶν Ἁγίων ὅλων τῶν αἰώνων, μάλιστα δέ τῶν τελευταίων χρονολογικά Ἁγίων, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου, γιά τόν ὁποῖον μίλησε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος.

Στὴν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος, εὐχαρίστησε τὸν Γεν. Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο καὶ ὑπεύθυνο τοῦ Γ.Τ.Φ. π. Ἐλευθέριο Συτιλίδη καὶ τὰ μέλη τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καὶ ὅλους τοὺς Ἐφημερίους καθὼς καὶ τοὺς ἐθελοντὲς καὶ τὶς ἐθελόντριες τοῦ Γ.Φ.Τ., τῆς Ταβιθὰ καὶ ὅλων τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τοὺς χορηγοὺς τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας γιά τό ἔτος 2023, ἤτοι:

Τὸν Σύλλογο Καστοριανῶν Νέας Ὑόρκης «Ὁμόνοια», τὸν κ. Χρῆστο Σπυρόπουλο, τὸν Σύλλογο Κυριῶν Νέας Ὑόρκης, τὸ Ἵδρυμα Παπαγεωργίου, τὸν Ὅμιλο Μάντζαρη, τὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Καστοριᾶς, τὴν Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους, τὰ Νερὰ Γράμμου τοῦ Καπετάνιου Παναγιώτη Τσάκου, τήν ΄Ἐνωση Ἀγροτικῶν Συνεταιρισμῶν Καστοριᾶς.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τὸ Καραβάνι Ἀλληλεγγύης ποὺ διοργανώνεται στὶς μεγάλες ἑορτὲς καὶ συμβάλλουν σὲ αὐτὸ πλῆθος φορέων καὶ ἰδιωτῶν, καθὼς καὶ τοὺς κ. Ἡρακλῆ Κίτσο, π. Λάζαρο Καγκελίδη κ. Κοσμᾶ Κοσμίδη κ.α.

Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι τὰ ἔσοδα τοῦ Γ.Φ.Τ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, προέρχονται ἀπὸ Δωρεές, δισκοφορίες, τον ἔρανο ἀγάπης, ἔκτακτες εἰσφορὲς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐνοίκια, η πώληση τῶν ἡμερολογίων καὶ ἀπὸ τὴν ἐτήσια αὐτὴ ἐκδήλωση.

Κατά τό ἔτος 2023 δόθηκαν 152.926 εὐρώ, γιά Βοηθήματα (οἰκονομικά βοηθήματα, ἠλεκτρικές συσκευές, ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη, πυροπλήκτους, τρόφιμα, φάρμακα, σχολεῖα), Τράπεζα Τροφίμων (γιά ἄρτο, συσσίτιο, μεταφορές καί διανομή τροφίμων, κατασκηνώσεις καί σέ ὑποτροφίες σέ φοιτητές, γεύματα ἑορτῶν, ἐνίσχυση θέρμανσης, ὑποχρεώσεις πρός τήν Πολιτεία κλπ.)

Κλείνοντας τὸν ἀπολογισμὸ ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε:

«Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο εἶναι ὅλοι οἱ συνεργάτες, ἐθελοντές καί δωρητές πού τό συγκροτοῦν.

Μέ τό πέρας τοῦ Ἀπολογισμοῦ, κλείνει καί ἡ σκηνή τῶν Β´ Καραβαγγελείων, τά ὁποῖα μᾶς γέμισαν θάρρος, ἐνθουσιασμό καί ἔμπνευση, καί αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά δοξολογήσω τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό γιά τήν δωρεά αὐτή.

Νά δώσει ὁ Θεός νά πορευόμαστε στόν δρόμο Του μέ πνεῦμα ἀγάπης καί αὐτοθυσίας, μέ πνεῦμα οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ, μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.»

-Χαιρετισμοί – Λήξη 

Χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν, οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Φθιώτιδος κ. Συμεών καὶ Σιατίστης κ. Ἀθανάσιος καὶ ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἰω. Κόγκας.

Τέλος, ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὴν λαχειοφόρο ἀγορά, ὅπου ἕξι «τυχεροὶ» κέρδισαν διάφορα δῶρα ποὺ πρόσφεραν οἱ Ἐνορίες.

*

Ἔτσι κορυφώθηκαν οἱ πενθήμερες ἐπιστημονικές, πολιτιστικὲς καὶ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Β’ Καραβαγγελείων ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Καστορίας σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ τοὺς Δήμους Καστοριᾶς καὶ Ἄργους Ὀρεστικοῦ.

Οἱ φετινὲς ἐκδηλώσεις τῶν Β’ Καραβαγγελείων, ἦταν ἀφιερωμένες στὸν Οἰκουμενικὸ Ελληνισμό μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 120 ἐτῶν ἀπὸ τὸν θάνατο του ἥρωα Παῦλο Μελᾶ.

Και ὅπως ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναμένεται νὰ ξεκινήσουν μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, οἱ προ-εργασίες γιὰ τὰ « Γ’ Καραβαγγέλεια » τοῦ 2025 !

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ

Διαβάστε ακόμα