Το βροντερό “ΟΧΙ” του Πατραϊκού λαού στο νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία ομοφυλοφίλων ζευγαριών

Χιλιάδες Λαοῦ, κατέκλυσαν τόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου  Πατρῶν καί τόν αὒλειο χῶρο καί συμμετεῖχαν στήν Ἱερά Παράκληση γιά τήν Ἑλληνική Οἰκογένεια καί ἂκουσαν τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, σχετικά μέ τό προωθούμενο πρός ψήφιση, ἀπό τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο,  νομοσχέδιο γιά τόν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τήν «τεκνοθεσίαν» παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια.

Πρό τῆς ὁμιλίας ἀνεπέμφθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, δέηση γιά τήν οἰκογένεια καί ἀνεγνώσθη εἰδική προσευχή.

Συμμετεῖχαν ἃπαντες οἱ Κληρικοί, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, Ἡγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν, Ἱεροκήρυκες, Ἱερεῖς τῆς πόλεως καί τῆς ὑπαίθρου. Δυναμικό ἦτο τό «παρόν» τῆς νεολαίας τῶν Πατρῶν.

Ἡ σύναξη εἶχε πρωτοφανῆ παλμό καί μεγάλο ἐνθουσιασμό. Οἱ Πατρινοί διετράνωσαν, μέ ἀγάπη πρός τόν Πρωθυπουργό καί τούς Βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, τήν ἀντίθεσή τους, στό πρός ψήφιση Νομοσχέδιο καί ἐνέκριναν τό παρακάτω ψήφισμα καί τό ἐπεκύρωσαν μέ παρατεταμένο χειροκρότημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

11.2.2024

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ μέ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἀδελφοτήτων, (ὃπως Χριστιανική Ἑστία, ΓΕΧΑ Πατρῶν, Χριστιανική Στέγη, Ἀναπλαστική Σχολή, Ἱεραποστολικά Σωματεῖα κ.ἂ,) μέ σκοπό τήν προσευχή καί ἐν συνεχείᾳ τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, σχετικά μέ τό πρός ψήφιση νομοσχέδιο γιά τό λεγόμενο «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τήν «τεκνοθεσία» ἀπό ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια.

Στήν ἀρχή ἐτελέσθη ἡ Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἐν συνεχείᾳ μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, σχετικά μέ τό πρός ψήφιση νομοσχέδιο.

Ἐν τέλει, ἡ σύναξη ἐνέκρινε τό παρακάτω ψήφισμα.

∙Διακηρύττομε τήν πίστη καί τήν ἀφοσίωσή μας στήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὃπως ἀπεκαλύφθη ἀπό τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριόν μας.

∙Ὁμολογοῦμε, ὃτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ὁδός τῆς σωτηρίας. Ἀγαπάει πάντας τούς ἀνθρώπους καί ἀγωνίζεται νά φθάσουν στόν ἁγιασμό καί στήν θέωση.

∙Καταδικάζει τήν ἁμαρτία  καί τά πάθη καί ἀναμένει μέ ἀνοιχτές ἀγκάλες τούς ἀνθρώπους, ἐν μετανοίᾳ προσερχομένους καί ἐν χαρᾷ τούς κατασπάζεται.

∙ Υἱοθετοῦμε κατά πάντα τίς Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού ἐλήφθησαν κατά τήν συνεδρία τῆς 23ης Ἰανουαρίου 2024.

∙Ἐκφράζομε τήν βαθυτάτην θλίψη μας, γιά τό προωθούμενο πρός ψήφιση νομοσχέδιο, τό ὁποῖο εἶναι ἀντίθετο μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀπό τόν Θεό δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ὡς «κατ’ εἰκόνα  καί καθ’ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ» καί «ἂρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς».

∙ Τό νομοσχέδιο εἶναι καί  ἀντισυνταγματικό διότι,:

Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, φέρει ὡς ἐπικεφαλίδα:

«Εἰς τό Ὂνομα τῆς Ἁγίας καί Ὀμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος». 

Ἐπίσης σέ συγκεκριμένα ἂρθρα του ἀναφέρονται τά ἑξῆς:

α) Ἂρθρο 1, παράγραφος 2: «Ὁ σεβασμός  καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τήν πρωταρχική ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας».

β) Ἂρθρο 3, παράγραφος 1:

«Ἐπικρατοῦσα Θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πού γνωρίζει κεφαλή τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνωμένη δογματικά μέ τή Μεγάλη Ἑκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τηρεῖ ἀπαρασάλευτα τούς ἱερούς ἀποστολικούς καί συνοδικούς κανόνες καί τίς ἱερές παραδόσεις.

γ) Ἂρθρο 5, παράγραφος 1:

«Καθένας ἒχει τό δικαίωμα νά ἀναπτύσσῃ ἐλεύθερα τήν προσωπικότητά του καί νά συμμετέχῃ στήν κοινωνική, οἰκονομική καί πολιτική ζωή τῆς Χώρας, ἐφ’ ὃσον δέν προσβάλλει τά δικαίωματα τῶν ἂλλων καί δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα ἢ τά χρηστά ἢθη».

δ) Ἂρθρο 21, παράγραφος 1: «Ἡ οἰκογένεια ὡς θεμέλιο  τῆς συντήρησης καί προαγωγῆς τοῦ Ἒθνους, καθώς καί ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καί ἡ παιδική ἠλικία τελοῦν ὑπό τήν προστασία τοῦ Κράτους. 

-Ἐκφράζομε τήν ἀνησυχία μας γιά τά ἀποτελέσματα, τά ὁποῖα θά ἐπιφέρῃ τό νομοσχέδιο στήν ἑλληνική κοινωνία στό ἐγγύς καί στό ἀπώτερο μέλλον.

-Δέν ἀρνούμεθα τήν ἁρμοδιότητα τῆς Πολιτείας, νά νομοθετῇ. Ἀλλ’ οὐδείς δύναται νά στερήσῃ ἀπό τήν Ἐκκλησία τήν ἐλευθερίαν νά ἐκφέρῃ λόγο γιά μείζονος σημασίας θέματα καί νά ὁμιλῇ μέ τήν γλῶσσα τῆς ἀληθείας πρός τόν Λαό τοῦ Θεοῦ, ὃπερ συνιστᾶ πρώτιστον καθῆκον της. Δέν εἶναι δυνατόν ἡ Ἐκκλησία νά σιωπήσῃ ὃταν καταργεῖται ἡ ἠθική καί ὃταν καταστρατηγεῖται ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ καί νομοθεῖται ἡ ἁμαρτία.

-Τό νομοσχέδιο προωθεῖ τήν κατάργηση τῆς μητρότητος καί τῆς πατρότητος, τήν ἐξαφάνιση τοῦ ρόλου τῶν δύο φύλων, ὃπως ἐδημιούργησε ὁ Θεός τόν ἂνθρωπο καί θέτει πάνω ἀπό τά συμφέροντα τῶν παιδιῶν, τίς σεξουαλικές ἐπιθυμίες τῶν ὁμοφυλοφίλων.

∙Ἡ Ἐκκλησία μας ἀναγνωρίζει μόνο τό Μυστήριο τοῦ Γάμου καί ἀπορρίπτει τόν πολιτικό γάμο καί τῶν ἑτεροφύλων καί ἐν προκειμένω, τῶν ὁμοφυλοφίλων.

-Ἐκφράζομε τήν ἀπορία μας γιατί ὁπωσδήποτε πρέπει νά ψηφισθῇ ἓνα τέτοιο νομοσχέδιο, ἐνῶ ἂλλα προβλήματα ταλαιπωροῦν τόν Ἑλληνικό Λαό, ὃπως: «Ἀνεργία, φτώχεια, μεταναστευτικό, δημογραφικό, ἐξωτερικά προβλήματα, προβλήματα βίας (ἐνδοοικογενειακῆς, σχολικῆς κ.λ.π.)

-Τά ὃποια θέματα γιά τά «δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων  ζευγαριῶν, προβλέπονται καί θεραπεύονται ἀπό τό λεγόμενο «σύμφωνο συμβίωσης», ἐνῶ σύμφωνα μέ τό Δικαστήριο  Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, «δέν ὑπάρχει παραβίαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, οὒτε παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητος» ὡς πρός τό θέμα τοῦ λεγομένου «γάμου» μεταξύ ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν, ἐνῶ ἐναπόκειται στήν διακριτική εὐχέρεια τῶν κρατῶν, ἐάν θέλουν νά ρυθμίσουν τά θέματα αὐτά.

-Καλοῦμε τούς Ἐκπροσώπους τοῦ Λαοῦ στό Κοινοβούλιο νά ἀρθοῦν στό ὓψος τῶν περιστάσεων καί μέ συνείδηση εὐθύνης ἒναντι Θεοῦ καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἒναντι τῶν παιδιῶν μας, νά πράξουν τά δέοντα.

-Ἐπαινοῦμε τήν Ἑλληνική οἰκογένεια, ὑποκλινόμεθα μπροστά στούς ἣρωες γονεῖς καί μάλιστα τούς πολυτέκνους, πού σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν ἀγωνίζονται, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, παρά τίς πολλές δυσκολίες, νά κρατήσουν ζωντανή τήν Ἑλλάδα καί καλοῦμε τήν Κυβέρνηση νά σκύψῃ μέ ἐνδιαφέρον πάνω στά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλληνική οἰκογένεια καί νά ἐνισχύσῃ ἒτι περαιτέρω τό κύτταρο αὐτό τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.

-Καυχώμεθα γιά τήν νεολαία μας, πού ἀγωνίζεται μέ σφρῖγος καί ἐνθουσιασμό γιά τό παρόν καί τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας καί πού ἀντιστέκεται σθεναρά στήν ἠθική καί γενικώτερη διάβρωση πού ἐπιχειρεῖται στόν τόπο μας.

∙Καλοῦμε σέ πανστρατιά προσευχῆς, ἡ ὁποία ἒχει μεγίστην ἰσχύν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὣστε καί τούς Ἂρχοντες νά συνετίσῃ ὁ Θεός καί νά τούς φωτίσῃ, προκειμένου νά νομοθετοῦν συμφώνως μέ τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ καί τό συμφέρον τοῦ Λαοῦ.

Διαβάστε ακόμα