3ο Συνέδριο Διδακτόρων Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 25 Μαΐου 2024, στο Αμφιθέατρο Unesco, το 3ο Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Ο θεσμός του ετήσιου αυτού Συνεδρίου ξεκίνησε τον Μάϊο του 2018, αλλά, μετά τις δυσκολίες που ανέκυψαν εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ανεστάλη προσωρινά για να επανέλθει και πάλι με την ίδια ζέση.

Το εν λόγω Συνέδριο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν τη μέχρι τώρα πορεία της εργασίας τους, να προβάλουν την έρευνα και το έργο τους και να κοινοποιήσουν τα πορίσματα των ερευνών τους ούτε ώστε, συνεξετάζοντας τις με αντίστοιχα άλλων μελετών, να λάβουν την απαιτούμενη ανατροφοδότηση. Το όφελος, το οποίο προκύπτει από το εν λόγω Συνέδριο είναι πολλαπλό, αφού η πολύτιμη πείρα και η συνύπαρξη όλων αυτών των ερευνητών μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες συμβάλλει στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και προωθεί τον επιστημονικό διάλογο. Ουσιαστικά η όλη προσπάθεια λειτουργεί ως ένα βιωματικό εργαστήρι, που ενισχύει και προάγει την επιστημονική γνώση και αριστεία. Ταυτόχρονα η ευρεία συζήτηση και ο διάλογος που αναπτύχθηκε, ανάμεσα σε κάθε ενότητα του υπό αναφορά Συνεδρίου, με τους Καθηγητές, τους υποψηφίους διδάκτορες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, λειτουργεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας.

Αρχή στο Συνέδριο έκανε ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας Καθηγητής Χρήστος Οικονόμου, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για την επανέναρξη του θεσμού των ετήσιων αυτών επιστημονικών Συναντήσεων και προέβαλε την αναγκαιότητα τέτοιων εκδηλώσεων, οι οποίες θα τους βοηθήσουν σημαντικά στη μελλοντική επιστημονική τους πορεία. 

Τη σκυτάλη ανέλαβαν στη συνέχεια πέντε διδάκτορες απόφοιτοι του Τμήματος Θεολογίας όπου παρουσίασαν τα ερευνητικά αποτελέσματα των Διατριβών τους και αναφέρθηκαν στις εμπειρίες και τις δεξιότητες που αποκόμισαν. Παράλληλα αναφέρθηκαν στη συνεχή και ανοικτή επικοινωνία που είχαν με τους επιβλέποντες Καθηγητές και συνεργάτες του Προγράμματος, γεγονός που αντανακλάται στην ποιότητα της παραγόμενης επιστημονικής έρευνας στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.  

Ακολούθως ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Απόστολος Νικολαΐδης με μία επιστημονικά τεκμηριωμένη εισήγηση κατέστησε κοινωνούς τους υποψηφίους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα μεθοδολογίας των κλάδων της Ηθικής και των Κοινωνιολογικών μαθημάτων. Ο κ. Νικολαΐδης, αναφερόμενος στη σκοποθεσία των εν λόγω μαθημάτων, επεσήμανε ότι «ο Τομέας της Ποιμαντικής, Χριστιανικής Ηθικής, Κοινωνιολογίας, Ιεραποστολικής, Οικολογίας και Βιοηθικής στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αναφέρεται στη σύνδεση της θεολογίας με τον κόσμο, την κοινωνία και τα σύγχρονα προβλήματά της, όπως είναι η εκκοσμίκευση, οι προκλήσεις της Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, η οικολογική κρίση με αποκορύφωση την κλιματική αλλαγή, η αποθέωση της ψηφιακής τεχνολογίας και άλλα».

Σε δύο ενότητες, έπειτα, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παρουσίασαν το επιστημονικό σκεπτικό και την εξέλιξη της μέχρι τώρα έρευνάς τους, ανέλυσαν τις ανάγκες τους, ενώ δέχθηκαν παρατηρήσεις εκ μέρους των Καθηγητών και έγινε συζήτηση για περαιτέρω βελτιώσεις. Μέσα από την επιστημονική αυτή συνάντηση οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να απεγκλωβιστούν από την ερευνητική τους απομόνωση, να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους υπολοίπους υποψηφίους και τους καθηγητές τους σε σχέση με την ερευνητική τους προσπάθεια. Συνολικά παρουσίασαν την πορεία της εργασίας τους 23 υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος.

Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η συνεχής εποπτεία προόδου, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, καθώς και η ισότιμη και αλληλοπεριχωρητική επιστημονική συνύπαρξη, που προσέφερε στους υποψηφίους διδάκτορες το εν λόγω Συνέδριο του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αποτελεί εχέγγυο αριστείας και εγγύηση για μια πετυχημένη ακαδημαϊκή πορεία, προς όφελος τόσο της επιστήμης όσο και της κοινωνίας εν γένει. 

ΛουκάςΑ. Παναγιώτου

Διαβάστε ακόμα