Άρχισαν οι εορτασμοί της μνήμης του Αγίου Γερβασίου στην Πάτρα

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στά Συχαινά Πατρῶν, ὃπου πλέον, τό προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, τοῦ τρισολβίου Διδασκάλου τῶν Πατρῶν-ἐκεῖ εὑρίσκεται ὁ τάφος του καί τά χαριτόβρυτα Λείψανά του,- ἂρχισαν οἱ τελετές τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, μετά τήν κατάταξίν του, ἐπισήμως, στίς δέλτους τῶν Ἁγίων, ἀπό τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

          Ἢδη ἐγκαινιάσθη στίς 8 Ἰουνίου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, στήν κωμόπολη τῆς Χαλανδρίτσας.

          Τήν Κυριακή 9 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στό ἱερό Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς-Ἁγίου Γερβασίου Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀφορμήν λαβών ἀπό τό ἱερόν Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖον ἀναφέρεται στήν θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς Τυφλοῦ, ἀπό τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί μίλησε γιά τήν τακτική πού χρησιμοποίησαν οἱ Φαρισαῖοι ἐναντίον τοῦ Κυρίου καί τοῦ ποτέ τυφλοῦ, προκειμένου νά τρομοκρατήσουν τόν τυφλό καί τούς γονεῖς του καί παραπλανήσουν τόν λαό. Πρόκειται, εἶπε, περί τῆς ἰδίας τακτικῆς, τήν ὁποίαν χρησιμοποιοῦν ὃλοι οἱ διῶκτες τοῦ Κυρίου, μέχρι σήμερα. Ἒτσι χρησιμοποιοῦν ὡς ὃπλα, τήν βία, τήν συκοφαντία καί τήν ὑποκρισία.

          Ἐν συνεχείᾳ, ἒκανε ἀναφορά στόν Ἃγιο Γερβάσιο, στούς ἑορτασμούς πού ἢδη εὑρίσκονται ἐν ἐξελίξει καί οἱ ὁποῖοι θά περατωθοῦν μέ τό ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, στίς 29 και 30 τοῦ μηνός Ἰουνίου.

          Στίς 29 τοῦ μηνός μέ τόν πολυαρχιερατικό πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος θά τελεσθῇ στόν Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Γερβασίου καί στίς 30 Ἰουνίου, ἡμέρα Κυριακή, μέ τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, τό ὁποῖον θά τελεσθῇ στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πατρῶν.

          Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεκοίνωσε ὃτι ἑτοιμάζεται  τό χωροταξικό σχέδιο καί τά ἀρχιτεκτονικά, γιά τήν ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ στό Προσκύνημα στά Συχαινά, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γερβασίου  καί ἂλλου Ἱεροῦ Ναοῦ, πρός τιμήν  τοῦ Ἁγίου, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου (Παλαιομονάστηρο) Πατρῶν.

Διαβάστε ακόμα