Ἐγκαινιάσθη στήν Πάτρα ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γερβασίου

Σέ κλῖμα πνευματικῆς χαρᾶς καί βαθειᾶς συγκινήσεως, ἐγκαινιάσθη, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, τό Σάββατο, 8.6.2024, ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός, τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερβασίου, τοῦ ἐν Πάτραις, στήν κωμόπολη τῆς Χαλανδρίτσας.

          Ὁ Ἱερός Ναός, τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, εἶναι Παρεκκλήσιον τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Πολιούχου τῆς Χαλανδρίτσας.

          Τό Παρεκκλήσιον  ἑτοιμάσθη σέ χῶρο, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπεκατεστάθη, ηὐτρεπίσθη καταλλήλως καί μέ τήν συνδρομή εὐσεβῶν Χριστιανῶν, κατέστη λειτουργικός καί θά καλύψῃ πνευματικές καί λατρευτικές ἀνάγκες τῶν εὐσεβῶν κατοίκων τῆς Χαλανδρίτσας.

          ∙Τήν παραμονή τῶν Ἐγκαινίων, προέστη τῆς τελετῆς τῆς καταθέσεως τῶν ἱερῶν Μαρτυρικῶν Λειψάνων, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.

          ∙Ἀνήμερα, ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐξήγησε τά τῆς ἱερᾶς τελετῆς στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

          Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτέλεσε ἐπί τῆς Ἐγκαινιασθείσης Ἁγίας Τραπέζης, τήν πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν λαμπρά καί ἁγία βιοτή καί πολιτεία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερβασίου τοῦ ἐν Πάτραις καί στήν μεγάλη εὐλογία γιά τήν κωμόπολη τῆς Χαλανδρίτσας, νά ἒχῃ τόν πρῶτο ἐγκαινιασμένο Ἱερό Ναό πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γερβασίου.

          Ἐπίσης, μίλησε γιά τήν σημασία τῶν Ἐγκαινίων καί γιά τό ὃτι πρέπει νά καταστῶμεν καθαροί Ναοί καί δοχεῖα χαριτωμένα, ὣστε νά ἐνοικήσῃ ἐν ἡμῖν ὁ Πανάγιος Κύριός μας.

          Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τούς Ἱερεῖς τῆς Χαλανδρίτσας καί ἐπέδωσε τιμητική πλακέτα σέ Εὐεργέτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

          Τέλος, ἀνεκοίνωσε τό πρόγραμμα, τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, στίς 29 καί 30 Ἰουνίου ἐ.ἒ.

Διαβάστε ακόμα