Κύπρου: “Για την Εκκλησία της Κύπρου δεν τίθεται θέμα Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας του Μαυροβουνίου”

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι σε χθεσινή δήλωσή μου που πιθανόν να οδήγησε σε παρερμηνείες και λανθασμένες εντυπώσεις:

Με τον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου δεν συζητήσαμε καθόλου, ούτε και θίξαμε θέμα που να αφορά στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Σερβίας ή στις τοπικές εκκλησιαστικές αρχές στο Μαυροβούνιο.

Εκείνο που, πιθανόν, να οδήγησε σε παρερμηνεία ήταν η απάντηση μου σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις σχέσεις μας με την Εκκλησία του Μαυροβουνίου. Κι ακριβώς απάντησα ότι οι σχέσεις μας είναι με τις αυτοκέφαλες Εκκλησίες, τονίζοντας ότι η Εκκλησία στο Μαυροβούνιο δεν είναι αυτοκέφαλη. Με τη δήλωσή μου αυτή δεν υπονοούσα, ούτε υπονοώ ότι αναμένουμε ή ευνοούμε μιαν Αυτοκέφαλη Εκκλησία στο Μαυροβούνιο.

Για την Εκκλησία της Κύπρου δεν τίθεται θέμα Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας του Μαυροβουνίου η οποία υπάγεται στο Πατριαρχείο Σερβίας. Κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία μας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή 

8 Ιουνίου 2024

Διαβάστε ακόμα