Η Aegean Airlines χορηγός του έργου αποκατάστασης του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου
18 Ιουνίου 2016 Κοινοποιήστε

Η Aegean Airlines χορηγός του έργου αποκατάστασης του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου

Ἡ ἀεροπορική ἑταιρεία Aegean Airlines, ἀνταποκρινομένη εἰς αἴτημα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) διά τῆς καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου, προσήνεγκεν ἑαυτήν ὡς χορηγόν τοῦ ἔργου προστασίας, συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου διά τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς να χορηγῇ δωρεάν πεντήκοντα 50 εἰσιτήρια οἰκονομικῆς θέσεως τοῦ δρομολογίου « Ἀθῆναι – Τελ Ἀβίβ» μετ᾽ ἐπιστροφῆς μηνιαίως κατά τό ἔτος 2016 καί ἕως τάς ἀρχάς τοῦ ἔτους 2017, διά τάς ἀνάγκας μετακινήσεως τῶν μελῶν τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ε.Μ.Π. καί τοῦ ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ, ἤτοι ἀναστηλωτῶν,

συντηρητῶν καί ἐργατοτεχνιτῶν εἰς τό πλαίσιον τοῦ ἔργου «Συντήρησις καί Ἀποκατάστασις τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς τά Ἱεροσόλυμα», καθώς καί διά τάς ἀνάγκας μετακινήσεως διδακτικοῦ προσωπικοῦ καί μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τοῦ Ε.Μ.Π. εἰς τό πλαίσιον ἐκπαιδευτικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Διατμηματικοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ Ε.Μ.Π. διά τήν «Προστασίαν τῶν Μνημείων», ὡς λεπτομερῶς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἐπισυναπτομένης σχετικῆς ἀλληλογραφίας.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί τό Ε.Μ.Π. εὐχαριστοῦν διά τήν προσφοράν ταύτην καί εὔχονται ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου ὑπέρ ἀσφαλοῦς καί ἀκινδύνου διεξαγωγῆς τῶν πτήσεων τῆς ἑταιρείας Aegean Airlines.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment