Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Παρασκευήν, 28ην Μαίου/10ην Ἰουνίου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως κ. Μπόλαρη εἰς τό Πατριαρχεῖον, τῇ συνοδείᾳ συνεργατῶν αὐτοῦ καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδου καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί τοῦ Προξένου κ. Βασιλείου Κοΐνη.

Τόν κ. Ἀν. Ὑπουργόν  ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις διά τάς σχέσεις Πατριαρχείου καί Ἑλλάδος ὡς διαδόχου τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας καί ἀρωγοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ὡσαύτως ἔλαβε χώραν ἐνημέρωσις τοῦ κ. Μπόλαρη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου περί τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς φρουρήσεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τοῦ εἰρηνευτικοῦ ἔργου αὐτοῦ καί τοῦ ἐπιτελουμένου ἤδη ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου διά μελέτης τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Μετά τήν συζήτησιν ταύτην καί τήν ἀνταλλαγήν τῶν δώρων, ὁ κ.  Μπόλαρης ἐσυνέχισε τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί διά τήν ἐκ τοῦ σύνεγγυς θέαν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου.

01 02 03 05 09 10 13 16

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin