Πνευματική ανθοδέσμη στο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο
14 Ιουνίου 2016 Κοινοποιήστε

Πνευματική ανθοδέσμη στο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο

Του κ. Ηλία Παν. Κουκοβέτσου

                              ΠΡΟΣ

                              Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

                              Θεοτετιμημένον Οιακοστρόφον και Αρχιθύτην

                              της κατά Φθιώτιδα Αγιωτάτης                          

                              του Σωτήρος Χριστού Εκκλησίας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ Α΄

                              Σεβασμιώτατε Άγιε Δέσποτα και Σεπτέ Πάτερ κ. Νικόλαε,

            Ελαυνόμενοι από βαθύτατη υϊκή αγάπη και ανυπόκριτο θαυμασμό προς την πολυχαρισματική Σεβασμιότητά Σας,επιτρέψατέ μας με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 20ετούς εμπνευσμένης και αδιάπτωτης Αρχιερατείας Σας {1996-2016}, αφ’ ής ο Μέγας Αρχιερεύς και Αρχιποίμην Χριστός Σας εμπιστεύθηκε την Πηδαλιουχία της Αγιοτόκου και Ηρωοτόκου Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος επιτρέψατέ μας Άγιε Ποιμενάρχα μας κ. Νικόλαε, να Σας προσφέρουμε εκθύμως, ευγνωμόνως και αξιοχρέως ως μικρόν αντίδωρον «χάλκεα χρυσείων» των παντοδαπών Ευλογιών Σας, των θεοπειθών Προσευχών Σας και των θεουργών Επιτευγμάτων Σας προς δόξαν του Θείου Δομήτορος της Εκκλησίας και οικοδομήν του λαού Του, μία συγχαρητήρια εορτολογική ανθοδέσμη προς τη φιλανθή και αγαπώσα καρδίαν Σας, μία θαυμάσια εγκωμι- αστική ανθοδέσμη συντιθέμενη από ηδύπνοα και ευώδη αρώματα και χαρμονικά χρώματα των χριστιανικών αρετών Σας.

               Η ανθοδέσμη αυτή Σεβασμιώτατε Άγιε Δέσποτα κ. Νικόλαε, εμφανίζει μία προς μία τις αρετές και τα χαρίσματα της ερασμίας και πεφωτισμένης Υμετέρας Προσωπικότητος, που την απαρτίζουν, την περιστέφουν και την περικοσμούν. «Τα σα εκ των σων» προσφέρουμε, προσφιλέστατε Πάτερ, στην Αγιότητά Σας.

             «Τα πάντα ευσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω»{Α΄ Κορ.7,35}. Οραματιστής και Πραγματοποιός. Διδάσκαλος και Ποιητής. Διαπρύσιος διαγγελεύς της Βασιλείας του Θεού. Μυσταγωγικός Ιερουργός του Υψίστου. Στοργικός Ποιμήν και περίφροντις προς όλους και ιδιαίτερα προς τη νεότητα και το γήρας. Ρηξικέλευθος και ορθοτόμος   του λόγου «της Αληθείας». Εράσμια ηγετική φυσιογνωμία, η οποία «λαβούσα τα πέντε τάλαντα ειργάσατο επ’ αυτοίς και εκέρδησε άλλα πέντε» {Ματθ. 25, 20}, διο και εδέχθη την ευαρέσκεια του Κυρίου, λέγοντος «εύ δούλε αγαθέ και πιστέ! Επί ολίγα ής πιστός,επί πολλών σε καταστήσω. Είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου» {στ. 23}, εφαρμόζοντας δε κατά γράμμα την παραγγελία του θείου Διδασκάλου, ο Οποίος «διήλθεν τον βίον αυτού ευεργετών και ιώμενος»{Πραξ.10,38}, και ο Οποίος ζητεί από τους μαθητές του  και τους διαδόχους αυτών να είναι το «άλας της γης», το «φως του κόσμου», η περίοπτη «πόλις επάνω όρους κειμένη /ήτις/ ου δύναται κρυβήναι».Και προς τούτοις, «ουδέ καίουσι λύχνον και τιθέασιν αυτόν υπό το μόδιον, αλλ’ επί την λυχνίαν, και λάμπει πάσι τοις εν τη οικία» {Ματθ. 5, 13-15}, τοσούτον μάλλον καθόσον «ο λύχνος», δεν είναι ένα ταπεινό λυχνάρι καντήλι που καίει μπροστά στο σπιτικό εικονοστάσι, αλλά «χρυσός λυχνοστάτης» που εξαρτάται από τους θόλους του Ναού ως φωταυγής «πολυέλαιος» και φέγγει «πάσι τοις εν τη οικία εκκλησία», αυγάζων υψηγόρους αληθείας και προφαίνων θεοχαρίτωτα μυστήρια.

          Συνεπώς, ο Ουράνιος Ραββί, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ρητά  παραγγέλλει προς τους μαθητές Του και τους διαδόχους αυτών, αλλά και προς κάθε πιστό χριστιανό, λέγοντας:  «Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς» {Ματθ. 5,16}.

          Σεβασμιώτατε Άγιε Ποιμενάρχα μας κ. Νικόλαε, Όπου ομιλούν τα έργα, σιωπούν τα λόγια!..

          Οι πεφωτισμένοι ηγέτες συν τοις άλλοις δημιουργούν, όπως η Αυτού Εξοχότης της Υμετέρας Σεβασμιότητος, λυσιτελείς θεσμούς λ.χ. Ίδρυση Ακαδημίας Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού, θέσπιση εσπερίδων και ημερίδων προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού ενοριακών ναών πρβλ. «Νεοφύτεια» Αταλάντης Κέντρο Γάμου και Οικογενείας, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, Γηροκομεία, Τράπεζα αίματος, Ίδρυση Αρχιερατικών Περιφερειών, Ίδρυση Σχολής Παραδοσιακών χορών, Βυζαντινής Μουσικής, θέσπιση υποτροφιών θεολόγων φοιτητών, Αποκαλυπτήρια προτομών μακαριστών Νεοφύτου Β΄ Αρχιεπισκόπου Αθηνών, και του Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Δαμασκηνού, Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως με συγχρόνους Ραδιοθαλάμους, Εκπομπή Ιεράς Μητροπόλεως στον Τηλεοπτικό Σταθμό ‘STAR’ Κεντρικής Ελλάδος, κάθε Κυριακή, «Ιστορικό Εκκλησιαστικό Αρχείο, Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου, Χειροτονία δεκάδων κληρικών και εξ αυτών πολλών πτυχιούχων, Καθιέρωση εορτής Φθιωτών Αγίων και έκδοση των ιερών Ακολουθιών αυτών, Έκδοση διμηνιαίας «Φθιωτικής Εκκλησιαστικής Φωνής», Υπερεκατόν εμπνευσμένες εγκύκλιοι και εγκύκλια σημειώματα, Καθιέρωση εκδόσεων της Ιεράς Μητροπόλεως,Υποδοχή ιερών λειψάνων, Υποδοχή Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κυρού Πέτρου, των Μακαριωτάτων Αρχιεπισκόπως Αθηνών κυρού Χριστοδούλου, Ιερωνύμου Β΄, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, Πραγματοποίηση κληρικολαϊκών Συνεδρίων, Συνέδρια Νεολαίας, Εξωτερική Ιεραποστολή /Ναός Αγίου Νικολάου Μουάντζα, Δημιουργία Κειμηλιοθήκης, Ίδρυση Βιβλιοπωλείου, Βιβλιοθήκη με 30.000 τόμους, καταγεγραμμένους με σύγχρονο σύστημα λειτουργίας Βιβλιοθηκών, Πολυτελής έκδοση «Ιστορικά Εκκλησιαστικά Μνημεία της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Ανακαίνιση Κατάσκηνώσεων,  Ανασυγκρότηση και επαναλειτουργία Ιερών Μονών και ανέγερση ναού της Φοβεράς Προστασίας Ι.Μ. Αγίων Αναργύρων Αταλάντης, και όχι μόνον, εγκαίνια ναών και πνευματικών κέντρων, Προσκυνηματικές εκδρομές σε ιερούς χώρους και εθνικούς τόπους, και τόσα πολλά άλλα πραγματοποιηθέντα και αναγραφόμενα με επιμέλεια και τάξη σε ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια, από τους χριστοφιλείς και πολύτιμους συνεργάτες Σας και βοηθούς.

        Σεβασμιώτατε, αλησμόνητη θα μας μείνει η 19η Μαίου 2013, ιστορική όντως στιγμή φορτωμένη και φορτισμένη με συγκίνηση και αιωνιότηα της οτρηράς ποιμαντορίας Σας με την μυσταγωγική ευχαριστιακή και περίλαμπρη πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή Λαμίας και ακολούθως  με τα λαμπρά εγκαίνια του μεγαλοπρεπούς, πολυδύναμου και όντως μνημειώδους «εργου επίμοχθης ζωής» της ακάματης σεπτής και πεπνυμένης Υμετέρας Σεβασμιότητος, το «θαύμα» πίστεως για τους Λαμιώτες και όχι μόνον της αόκνου προσπαθείας και εδώ έρχονται αυθόρμητα στο νου μας οι στίχοι του ποιητή Στέφανου Μπολέτση, που προσιδιάζουν απόλυτα στην ηγετική σας Φυσιο-γνωμία: «Κορφές δεν ξέρω δίχως μόχθου ανηφοριά, ύψη δεν ξέρω δίχως κόπους ν’ ανεβαίνουν, ξεκούραστα… μονάχα κατεβαίνουν»!

          Όλα αυτά και άλλα πολλά «ά Κύριος οίδε», Σεβασμιώτατε Άγιε Δέσποτα, περικοσμούν την γεραρά θεοφιλή και λαοφιλή 20χρονη Αρχιερατεία Σας. «Τοιούτος έπρεπεν ημίν Αρχιερεύς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από αμαρτιών»{Εβρ 7,26}, «δυνάμενος συμπαθήσαι ταις ασθενείαις ημών» {Εβρ. 4,15}.

         Διό ευσεβάστως συγχαίρομεν και δικαίως  και αξιοχρέως εξαίρομεν την Αυτού Εξοχότητά Σας, η Οποία αποτελεί κατά ομολογίαν πολλών Συναδέλφων Σας Αρχιερέων «κόσμημα» και «σέμνωμα» της Ιεραρχείας της Ελλαδικής Εκκλησίας,  καύχημα του λαού του Θεού και εγκαύχημα της σεπτής μητέρας Σας κυρίας Μαρίας.

        Σεμνυνόμενοι όντως δια τον Εμπνευσμένον Ιεράρχη μας κατασπαζόμεθα αμφιπαρείως την Υμετέραν προσφιλέστατη Σεβασμιότητα Άγιε Δέσποτα κ. Νικόλαε, και επευχόμεθα και αύθις εις πολλά και ευφρόσυνα έτη Δέσποτα, πάντα Άξιος και εις Ανώτερα!… προς δόξαν του εν Τριάδι Αγίου Θεού, εύκλειαν της Εκκλησίας Του και σωτηρίαν της φιλτάτης  και τρισένδοξης Πατρίδος μας, της φωτοφόρας Ελλάδος.

              Μετά του προσήκοντος σεβασμού, θαυμασμού τιμής και υϊκής αγάπης

 

                 Ηλίας Παν. Κουκοβέτσος

                    Θεολόγος

                          Επ. Λυκειάρχης  ΓΕΛ Αταλάντης

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment