Αντιδράσεις για την ανακαίνιση του Μμητροπολιτικού Μεγάρου Κομοτηνής

Της Όλγας Τσιούφα

Αντιδράσεις και αρνητικές ψήφους από την αντιπολίτευση, προκάλεσε η συζήτηση του θέματος της έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής για την εκτέλεση του έργου: «αναβάθμιση και αποκατάσταση του μητροπολιτικού μεγάρου». Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου ΑΜΘ, το βράδυ της Τρίτης 19 Ιουλίου. Αιτία ήταν ο προϋπολογισμός του ενός εκατομμυρίου ευρώ που έχει το έργο, χρήματα που προέρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως έκανε γνωστό η εισηγήτρια του θέματος, Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ζωή Κοσμίδου.

“Είναι δυνατόν να συζητάμε για το μέγαρο της μητρόπολης, όταν η πεμπτουσία του χριστιανισμού είναι η απλότητα, ο ασκητισμός… Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ το καταψηφίζω, δεν είναι λογική του χριστιανισμού, είναι πράγματα έξω από εμάς”, είπε ο Βασίλης Τραϊφόρος, επικεφαλής της παράταξης Γνώση και Συνεργασία, ο οποίος εξέφρασε και τις εντονότερες αντιδράσεις.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Πάντως όσον αφορά στο έργο, χαρακτηρίζεται αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση του ιστορικού ιστού της πόλης της Κομοτηνής. Αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου μητροπολιτικού μεγάρου επί της πλατείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, στον χώρο του βυζαντινού κάστρου της Κομοτηνής. Το υφιστάμενο κτίριο, επιφανείας κάλυψης περίπου 370 m2, είναι, κατά κύριο λόγο, λιθόκτιστο κτίσμα των αρχών της δεκαετίας του 1960 αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Διαθέτει ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων καθώς και χώρους για τα γραφεία της μητρόπολης και την κατοικία του Μητροπολίτη. Η προγραμματική σύμβαση αφορά την αποπεράτωση των χώρων δημοσίας χρήσης. Στην παρούσα διαδικασία η μητρόπολη έχει ήδη υλοποιήσει την εκπόνηση των μελετών αξίας 70.000 €. Η ανάγκη σύναψης της προγραμματικής σύμβασης οφείλεται στη μη ύπαρξη Τεχνικής Υπηρεσίας στη διοίκηση της μητρόπολης.

Η πρόταση περιλαμβάνει:

α) τον από λειτουργικής άποψης εκσυγχρονισμό του κτιρίου μέσω εσωτερικής διαρρύθμισης, κατασκευής προσθήκης και λοιπών διαμορφώσεων προκειμένου να καλύπτονται οι σύγχρονες απαιτήσεις,

β) την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης και αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,

γ) την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με χρήση σύγχρονων κατασκευαστικών μεθόδων και υλικών για μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων λειτουργίας,

δ) την από αρχιτεκτονικής πλευράς ήπια ένταξη του κτίσματος στον χώρο του βυζαντινού κάστρου.

Στον σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν υφιστάμενα κτίρια σχετικά με την προσβασιμότητα για ΑμεΑ καθώς και οι κατευθύνσεις των διεθνών αρχών προστασίας σε σχέση με την ένταξη κτιρίων σε ιστορικούς χώρους.

Προβλέπεται να κατασκευασθούν οι εξής ενότητες εργασιών: -Προεργασίες (καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, διανοίξεις και χωματουργικές εργασίες). Εργασίες νέων σκυροδεμάτων και ενίσχυσης/αποκατάστασης υφισταμένων στοιχείων οπλ. σκυροδέματος. Εργασίες διαμόρφωσης και ενίσχυσης τοιχοποιΐων. Κατασκευή δικτύων Η-Μ εγκαταστάσεων (ενσωματούμενα τμήματα). Εργασίες εξωτερικής αποπεράτωσης κτιριακού κελύφους (σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης, δώματα, εξωτ. κουφώματα) και των εγγύς εξωτερικών διαμορφώσεων. Αποπεράτωση χώρων δημόσιας χρήσης – εξυπηρέτησης του κοινού με εσωτερική διαρρύθμιση (ξηρά δόμηση), ολοκλήρωση των εργασιών εσωτερικών επιστρώσεων – επενδύσεων και τελειωμάτων (δάπεδα, τοίχοι, οροφές), ξυλουργικών εργασιών (κουφώματα κλπ.) και των σχετικών Η-Μ εγκαταστάσεων.

Τελικά, κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, μεταμορφώνοντας το μητροπολιτικό μέγαρο.

xronos.gr

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin