Ο νέος Κουστωδός της Αγίας Γης επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
30 Ιουλίου 2016 Κοινοποιήστε

Ο νέος Κουστωδός της Αγίας Γης επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἰουλίου 2016, ὁ νέος Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκῖσκος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Φραγκισκανοῦ π. Σεργίου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τόν νέον Κουστωδόν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ π. Φραγκῖσκος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑπάρξασαν ἤδη συνεργασίαν εἰς θέματα τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί διά τήν νῦν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ὡς Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μακαριώτατος συνεχάρη τόν Κουστωδόν ἐπί τήν ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ καί ηὐχήθη, ὅπως ἡ συνεργασία μετ’ αὐτοῦ ᾖ ἀγαστή, ὅπως ἦτο καί μετά τοῦ προκατόχου αὐτοῦ ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί δή εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί Βηθλεέμ.

Ταῦτα ἰδιαιτέρως ἀνέφερεν εἰς προσφώνησιν Αὐτοῦ ὁ  Μακαριώτατος, ἀπευθυνθεῖσαν εἰς τόν Κουστωδόν ἀγγλιστί, ἥτις ἔχει ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:  http://www.jp-newsgate.net/en/2016/07/30/25503

Ὁ Κουστωδός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ προσγενομένῃ τιμῇ τῆς ἐπισκέψεως καί ἐπί τῇ ἐπιδόσει ὑπ’ Αὐτοῦ εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης, τάς πρεσβείας τῆς Ὁποίας ἐζήτησε διά τήν διαμόρφωσιν μιᾶς σταθερᾶς προσκυνηματικῆς συνεργασίας χάριν τῆς περατώσεως τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment