Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε το Γεν. Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε το Γεν. Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ)

Τήν Πέμπτην, 12ην /25ην Αὐγούστου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτίμησεν εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον διά τῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ πρός τό Ἔθνος καί τῆς ἐκδηλωθείσης ἤδη καλῆς διαθέσεως αὐτοῦ συνεργασίας διά θέματα τῆς Ρωμηοσύνης καί τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Γενικός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμητικήν διάκρισιν ταύτην καί ἐδεσμεύθη, ὅτι δι᾽ ὅλων αὐτοῦ τῶν δυνάμεων θά συνεργασθῇ μετά τοῦ Πατριαρχείου διά τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας ὅλης εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί διά προώθησιν καί ἐπίλυσιν θεμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων καί τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment