Ο Υφυπουργός Εξωτερικών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Ἰουλίου/ 2ας Αὐγούστου 2016 ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Δημήτριος Μάρδας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ νέου Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί ὑπό τοῦ φέροντος τόν βαθμόν τοῦ Προξένου κ. Βασιλείου Κοΐνη καί ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ὑφυπουργόν κ. Μάρδαν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς καί ὁ Παραδραγουμᾶνος καί ἄλλοι Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ καί τῆς σημασίας τῆς περιοχῆς ταύτης, εἰς τήν ὁποίαν μόλις ἔλαβε χώραν καί ἡ ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ σήμερον γενικῶς περί τῆς σημασίας τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί περί τῆς προστασίας τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἐνδιαφέρουσα ὡσαύτως ἦτο καί ἡ συζήτησις περί τοῦ ἡγετικοῦ καί διαιτητικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐπίλυσιν προσκυνηματικῶν καί διακοινοτικῶν προβλημάτων εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν κ. Ὑφυπουργόν περί τοῦ ἀρξαμένου καί συνεχιζομένου ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου συνῳδά τῇ μελέτῃ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου ὑπό τόν συντονισμόν τῆς καθηγητρίας κ. Μοροπούλου.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Ὑφυπουργόν φιλντισένιον ἀχιβαδα μετ᾽ εἰκόνος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ δέ Ὑφυπουργός προσέφερε εἰς τόν Μακαριώτατον μετάλλιον εἰς σχῆμα ὁλκάδος.

05 04 03

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα