Πανελλήνια λαμπαδηδρομία του Συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών στην Πάτρα (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Πανελλήνια λαμπαδηδρομία του Συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών στην Πάτρα (ΦΩΤΟ)

Τὴν Παρασκευὴ 27.8.2016, τὸ ἀπόγευμα ξεκίνησε ἡ λαμπαδηδρομία τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν, ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Ἡ ἐν λόγῳ Ὁμοσπονδία εἶναι ἡ ἀντιπροσωπευτικότερη ὀργάνωση τῶν Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν τῆς χώρας καὶ μέλος τῆς Παγκόσμιας Ὀργάνωσης Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν καὶ θεσμικὸς ἑταῖρος τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ἐνῶ ἐκπρόσωπος τῆς Π.Ο.Σ.Ε.Α. συμμετέχει στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Αἱμοδοσίας.

Τὴν δάδα ἄναψε ὁ Σεβασμιώτατος ἀπὸ τὴν ἱερὰ κανδήλα τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ τὴν παρέδωσε στοὺς λαμπαδηδρόμους ἐθελοντὰς αἱμοδότας, ἀπὸ Πάτρα καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος, παρουσίᾳ τοῦ Περιφερειάρχου Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀποστόλου Κατσιφάρα καὶ Ἐκπροσώπων τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν, τῶν Προέδρων τῶν Τοπικῶν Συλλόγων καὶ πλήθους ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, μικρῶν καὶ μεγάλων.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ χαιρετισμὸ του ἀνεφέρθη στὴν ἀξία τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία δίδεται ἡ δυνατότητα στὸν καθένα μας, μέ τὴν προσφορὰ ἐλαχίστης ποσότητος ἀπὸ τὸ αἷμα του, νὰ χαρίσῃ τὴν ὑγεία, πολλάκις δὲ νὰ σώσῃ αὐτὴ ταύτην τὴν ζωὴ ἑνὸς ἢ περισσοτέρων συνανθρώπων μας.

Ἔκανε λόγο ἐπίσης, γιὰ τὴν θυσία ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ τίμιο αἷμα Του ἐλύτρωσε τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ ἀνακαίνισε τὴν σύμπασα κτίση.

Ἐπήνεσε καὶ εὐχαρίστησε τοὺς Συλλόγους τῶν Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν καὶ ἐτόνισε ὅτι ὁ ἀγώνας καὶ ἡ προσφορὰ τους ἀποτελοῦν ὄαση στοὺς σημερινοὺς ἀπαράκλητους καιρούς.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ φλόγα μετεφέρθη στὴν Πλατεία Γεωργίου Πατρῶν, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ κεντρικὴ ἐκδήλωση, μὲ συναυλίες, ὁμιλίες καὶ χορευτικά.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Αἱμοδοτῶν καὶ οἱ Πρόεδροι τῶν κατά τόπους Συλλόγων, ἐξέφρασαν τὶς θερμὲς εὐχαριστίες τους, πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν καί τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας. Νὰ σημειώσωμε, ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πατρῶν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Τράπεζα Αἵματος, διαθέτει καὶ εἰδικὴ ἐκπομπὴ στὸν Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ τῆς Μητροπόλεως «Λύχνος», γιὰ τὴν προβολὴ τῆς Ἐθελοντικῆς Αἱμοδοσίας.

I. M. Πατρών

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment