Γενική Ιερατική Σύναξη στην Ι. Μ. Κηφισίας (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Γενική Ιερατική Σύναξη στην Ι. Μ. Κηφισίας (ΦΩΤΟ)

πρώτη Γενική Ἱερατική Σύναξη γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἱεραποστολικοῦ ἔτους 2016-2017 πραγματοποιήθηκε σήμερα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Νέας Κηφισιᾶς.

Κεντρικός ὁμιλητής ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, ὁποῖος ἀνέπτυξε τό Θέμα: «΄Ὑπομνήσεις Ἱερατικῆς Αὐτοσυνειδησίας καί Ποιμαντικῆς Εὐθύνης».

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦκ. Κύριλλος, προλογώντας τήν Σύναξη, ἀφού εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως, ἀναφέρθηκε στά γνωρίσματα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, τοῦ ἐξελιγμένου οὐμανισμοῦ καί τῆς σχετικοκρατίας πού διέπει τήν ζωή τῶν σύγχρονων ἀνθρώπων, ὡς φυσικό ἐπακόλουθο τῆς βιώσεως τῆς Θεωρίας τῆς Σχετικότητος, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς καταργήσεως τῆς ἱεραρχίας τῶν ἀξιῶν, δηλαδή ἡ ἀναρχία.

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ μας, συνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, οἱ Χριστιανοί μας διαμορφωμένοι σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τά ξένα αὐτά ἰδεολογικά ρεύματα, δέν συγκινοῦνται πιά στήν πλειοψηφία τους, οὔτε καί σέβονται τούς τίτλους καί τά ἀξιώματα, ἀκόμη καί ἐάν ἔχουν αὐτά θεία προέλευση καί δύναμη, ὅπως ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ἱερωσύνη καί οἱ Ἱερεῖς. Γι’ αὐτούς ὅλα εἶναι σχετικά, ἀνθρώπινα. Δημιουργήματα ἄλλων ἐποχῶν πού ὑστεροῦσαν σέ γνώση. Μέσα λοιπόν σέ αὐτή τήν τραγελαφική ἐποχή, πρέπει νά ὁριοθετηθεῖ ἡ ποιμαντική μας εὐθύνη καί ἱερατική μας αὐτοσυνειδησία ἀπέναντι στό ποίμνιο. Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός πού προσφέρει σέ ὅλους, πιστούς καί ἀπίστους, δικαίους καί ἀδίκους «ἐν παντί καιρῷ καί τόπῳ» τό ἄχραντο Σῶμα Του καί τίμιο Αἷμα Του εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν, δέν κινδυνεύει ἀπό κανέναν, γιατί σώζει δέν σώζεται. Ἡ Ἐκκλησία δέν κινδυνεύει ὡς θεσμός, γιατί δέν εἶναι θεσμός. Εἶναι Θεοΐδρυτος ὀργανισμός. Δέν κινδυνεύει ὡς ἐξουσία, γιατί δέν εἶναι ἐξουσία καί βασιλεία τοῦ κόσμου τούτου. Δέν κινδυνεύει νά μήν χάσει τούς ὀπαδούς της, γιατί δέν φανερώθηκε στόν κόσμο γιά νά δημιουργήσει ὀπαδούς, ἀλλά πιστούς καί νά μεταμορφώσει τή ζωή τῶν ἀνθρώπων «τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός αὐτῶν».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δανιήλ, ἀναπτύσσοντας τό θέμα του, ἀναφέρθηκε στό γενικό θεσμό τῆς Ἱερωσύνης καί τή θέση τοῦ Ἱερέως σέ αὐτήν καί τόν κόσμο, τόνισε ὁτι ὡς Ἱερεῖς εἴμεθα ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλά μέ τήν Ἱερωσύνη δέν ἀνήκουμε εἰς τόν κόσμον. Μᾶς ἐξέλεξε ὁ Κύριος, μᾶς ἐμίσθωσε καί ἐμεῖς ὡς ἀγαθοί ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος Του ἐκτελοῦμε τίς ἐντολές Του σέ αὐτόν. Ἀναφερόμενος στούς Κληρικούς ὡς πρόσωπα, τόνισε ὅτι ἐκτελοῦμε λειτούργημα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ἐν Θεῷ καί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Μέ τήν χειροτονία τους ἀπό τόν Ἐπίσκοπο οἱ Κληρικοί καί μέ τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματός του στήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἀποδεικνύουν τήν ἑνότητά τους μέ τόν Ἐπίσκοπό τους καί τήν σχέση τους μέ τό ποίμνιο. Ὁ Ἱερεύς, εἶπε, δέν εἶναι κοινός ἄνθρωπος, πρέπει νά εἶναι συνετός καί σοφός, ἀπαλλαγμένος ἀπό ὑπερηφάνεια καί κενοδοξία, φθόνο, ζήλεια καί φιλαργυρία. Πρέπει νά γίνουμε ὄχι μόνον θρόνων διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά καί τρόπων διάδοχοι. Κατακλείοντας τήν ὁμιλία του, ἀνέφερε ὅτι τό ποιμαντικό ἔργο θά πρέπει νά διεξάγεται σήμερα στό σύγχρονο κόσμο  μέ πολλή προσοχή καί μέ ὁδηγό τοῦς Ἁγίους Πατέρες. Οἱ σύγχρονες πλουραλιστικές καί ἀνοικτές κοινωνίες, πού ἀπαιτοῦν συνεχῶς ἀλλαγές, πρέπει νά μεταμορφωθοῦν ἀπό «κόσμος» σέ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀνανέωση, ὅμως, τῶν κοινωνιῶν γιά τήν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης καί τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τήν κοινωνική ἀδικία, ἀπαιτοῦν ἀνανέωση τοῦ ἑαυτοῦ μας πρῶτα. Γι’ αὐτό ἡ ἱερατική μας αὐτοσυνηδεισία ἐπιβάλλει μεγάλη ποιμαντική εὐθύνη γιά τήν ἀλλαγή τοῦ κόσμου καί τοῦ ἑαυτοῦ μας ἐν Χριστῷ, γιά νά μήν ὁδηγηθοῦμε σέ ἐκκοσμίκευση.

Ἐπηκολούθησε συζήτηση καί ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις ἐπί τοῦ θέματος.

Ι. Μ. Κηφισίας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment