Χαιρετισμός του Μητροπολίτη Δημητριάδος στο Ε΄ Διεθνές Συνέδριο

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ φθάσαμε στά μισά τοῦ δρόμου τῆς προσπαθείας πού ανέλαβε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀρχίζουν σήμερα οἱ ἐργασίες τοῦ Ε΄ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου στή σειρά τῶν δέκα συνολικά Συνεδρίων, τά ὁποῖα μᾶς ἀνέθεσε ἡ Ἱερά Σύνοδος νά διοργανώσουμε μέ ἀντικείμενο τήν Τουρκοκρατία καί τήν μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἐλπίζουμε νά εἴμαστε ὅλοι καλά ὥστε σύν Θεῷ νά διοργανώσουμε καί τό 10ο Συνέδριο τό 2021, ὅταν θά συμπληρώνονται 200 ἀκριβῶς χρόνια ἀπό τήν Ἐθνεγερσία.

Τά Συνέδριά μας διεξάγονται σέ μία περίοδο, κατά τήν ὁποία ἀκούγονται καί γράφονται πολλές καί ἀντίθετες ἀπόψεις γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, τά αἴτια, τά κίνητρα , τούς πρωταγωνιστές, τό ἰδεολογικό καί πνευματικό ὑπόβαθρο. Ἡ προσπάθεια τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Συνεδρίων ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Κωνσταντίνου Σβολόπουλου εἶναι νά μήν ὑπάρχει μονόλογος καί μονομέρεια, ἀλλά νά γίνεται δημοκρατικός διάλογος καί δημιουργική ἀντιπαράθεση ἰδεῶν καί ἐπιχειρημάτων. Φυσικά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἀποδεχόμαστε ἀπόψεις προδήλως ἀνιστόρητες καί ἀτεκμηρίωτες, οἱ ὁποῖες ἔχουν μοναδικό στόχο νά ἀρνηθοῦν τόν ἱστορικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς κληρονομιᾶς τοῦ λαοῦ μας.

Τό φετεινό θέμα ἐπικεντρώνεται στόν διεθνῆ περίγυρο καί στόν Φιλελληνισμό. Σέ κάθε ἱστορικό γεγονός διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο οἱ διεθνεῖς σχέσεις, οἱ γεωπολιτικές ἰσορροπίες, τά συμφέροντα τῶν ἑκάστοτε ἰσχυρῶν, τά ἐπικρατοῦντα ἰδεολογικά ρεύματα. Ἤδη πέρσυ μελετήθηκε στό Δ΄ Συνέδριο ὁ Ἑλληνικός καί ὁ Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός, ἄρα ἔχει γίνει ἤδη μία χρήσιμη εἰσαγωγή σέ ὅσα θά ακούσουμε ἀπόψε καί αὔριο ἀπό τούς ἐκλεκτούς εἰσηγητές μας. Εἶμαι βέβαιος ὅτι στό τέλος τοῦ Ε΄ Συνεδρίου θά ἀναλογισθοῦμε ἄν καί σἠμερα ὑπάρχουν πραγματικοί Φιλέλληνες καί τί πρέπει νά κάνουμε ὡς χώρα γιά νά τιούς ἀξιοποιήσουμε.

Ὀφείλω νά εύχαριστήσω τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί ὅλα τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας γιά τήν ἀμέριστη συμπαράστασή τους στήν προσπάθεια τῆς Ἐπιτροπῆς μας. Ὡς Πρόεδρος αὐτῆς τῆς Ἐπιτροπῆς θεωρῶ ὅτι τό μεγαλύτερο ἐπίτευγμά μας εἶναι ἡ ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν τοῦ κάθε συνεδρίου, οὕτως ὥστε ὁ ἐρευνητής καί κάθε ἐνδιαφερόμενοες Ἔλληνας καί ξένος νά μποροῦν στό μέλλον νά ἔχουν στά χέρια τους 10 τόμους μέ εἰσηγήσεις καί πλούσιο ἰστορικό ὑλικό. Ἤδη ἔχουμε στά χέρια μας φρεσκοτυπωμένο τόν Δ΄ Τόμο μέ τά Πρακτικά τοῦ περσυνοῦ Συνεδρίου γιά τόν Διαφωτισμό.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης τά μέλη τῆς Ἐπιστημονικῆς μας Ἐπιτροπῆς καί τούς εἰσηγητές μας. Ἰδιαιτέρως ὀφείλω νά μνημονεύσω τόν Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιμ., Βαρθολομαῖο Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδη, ὀ ὁποῖος κάθε χρόνο ἐπιφορτίζεται μέ ὅλο τό ὀργανωτικό μέρος τοῦ Συνεδρίου. Εὐχαριστῶ κάι ἐσᾶς πού εῖστε ἐδῶ κοντά μας καί σᾶς καλῶ νά συμμετάσχετε ἐνεργῶς μέ τίς ἐρωτήσεις σας ἀκολουθῶντας τή διαδικασία πού θά ὑποδεικνύει τό Προεδρεῖο. Τέλος ἐκφράζω τή χαρά μου, διότι γιά πρώτη φορά καί οἱ δύο ἡμέρες τοῦ Συνεδρίου θά πραγματοποιηθοῦν στόν καινούργιο καί φιλόξενο  συνεδριακό χῶρο τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου.

Καλή ἐπιτυχία καί εἴθε ὁ Θεός νά βοηθεῖ τό ἔργο μας!

 

† Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ    Ι Γ Ν Α Τ Ι Ο Σ

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin