Εκδημία του Αρχιερατικού Επιτρόπου Κορίνθου – Λουτρακίου Αρχιμ. Σωφρονίου

Μετά θλίψεως αγγέλλεται η προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου κυρού Σωφρονίου (κατά κόσμον Σπυρίδωνος) Μάγειρα, Αρχιερατικού Επιτρόπου Κορίνθου – Λουτρακίου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλή σήμερον, Τρίτη 25η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 5ην μ.μ, εις τον Ι. Ναόν Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Λουτρακίου, εις τον οποίον και εφημέρευε επί δέκα (10) συναπτά έτη. Της Ιεράς Ακολουθίας θα προστή ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος.

Ο εκλιπών υπήρξε σεμνός Κληρικός, δόκιμος εργάτης του Ευαγγελίου του Χριστού, αφοσιωμένος εις την αποστολήν του, διακονήσας ευόρκως, συνετώς και συνεπώς εις όποια θέσι και αν ευρέθη, επιτελέσας αόκνως ό,τι έργον του ανετέθη και πάντοτε εν υπακοή προς τον Επίσκοπον του και την Εκκλησίαν.

Η αναχώρησίς του εκ του κόσμου τούτου –κατά τα ανθρώπινα- εγένετο ενώ ήταν ακόμη εις την ακμή της ζωής του. Ανεξερεύνητο το πέλαγος του θελήματος του Θεού, «ότι άνθρωπος ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού και ωσεί σκια παράγουσιν» (Ψαλμ. ρβ’, 13 και ρμγ’, 4)!

Είθε ο Κύριος, τον Οποίο επόθησε και εις την Εκκλησίαν του Οποίου ειργάσθη, να αναπαύη την ψυχήν του εν χώρα ζώντων, την δε μητέρα του και τους λοιπούς συγγενείς του να τους παρηγορη και να τους στηρίζη.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

ΣΥΝΤΟΜΟΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Ο αοίδιμος Αρχιμανδρίτης κύρος Σωφρόνιος (κατά κόσμον Σπυρίδων) Μάγειρας του Κων/νου και της Ιωάννας, εγεννήθη την 17ην Ιουνίου 1964 στο Λουτράκι Κορινθίας. Μικρός έμεινεν ορφανός από πατέρα, ανατραφείς από την ευσεβή και πιστή μητέρα του. Παιδιόθεν εθήτευσε πλησίον του μακαριστού Γέροντός του κυρού Χρυσοστόμου Πιντέρη, εφημερίου του Ι. Ναού Τιμίου Προδρόμου Λουτρακίου, από τον οποίον άριστα εξεπαιδεύθη εις τα της Εκκλησίας και τα της πνευματικής ζωής. Τα εγκύκλια γράμματα εσπούδασε εις την γενέτειρα του, αποφοιτήσας από το Λύκειον Λουτρακίου και ωλοκλήρωσε τις σπουδές του εις την Ανωτέραν Εκκλησιαστικήν Σχολήν Αθηνών, φοιτήσας και στην Θεολογική Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εγένετο Μοναχός εις την Ι. Μονήν Παναγίας Βράχου Νεμέας, καρείς Μεγαλόσχημος την 24ην Μαΐου 1987 και διηκόνησεν ως Ηγουμενοσύμβουλος αυτής έως της εκδημίας του.

Διάκονος εχειροτονήθη την 8ην Σεπτεμβρίου 1986 εις τον Ι. Ναόν Παναγίας Γιάτρισσας Λουτρακίου και Πρεσβύτερος την 16ην Οκτωβρίου 1988 εις τον Ι. Ναόν «Το έργον του Αποστόλου Παύλου» του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Ανδρών Κορίνθου υπό του αειμνήστου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Παντελεήμονος Καρανικόλα.

Αρχιμανδρίτης εγένετο την 22αν Φεβρουαρίου 2006.

Υπηρέτησεν ως Διάκονος εις τον Ιερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Λουτρακίου και ως Εφημέριος εις τους Ι. Ναούς Αγίου Ιωάννου Ισθμίας, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αγίων Θεοδώρων, και εις τον Ι. Ναόν Τιμίου Προδρόμου Λουτρακίου.

Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου ανετέθησαν εις αυτόν καθήκοντα Αρχιερατικού Επιτρόπου Κορίνθου από του  έτους 2008 και από του έτους 2013 καθήκοντα Αρχιερατικού Επιτρόπου Λουτρακίου.

Διηκόνησε με απόλυτη πιστότητα, εργασθείς εξόχως αποδοτικώς εις το Θείον Κήρυγμα , την Κατηχητικήν Διακονίαν και την Ιεράν Εξομολόγησιν, μέσω της οποίας και παρέδωσεν εις την Τοπικήν μας Εκκλησίαν πλειάδα Κληρικών.

Μετά από ολιγόμηνον δοκιμασίαν από την επάρατον νόσον παρέδωσεν την ψυχήν του σήμερον, 25ην Οκτωβρίου 2016, περί την 2:30 πρωϊνήν.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

1

Ι. Μ. Κορίνθου

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin