Εκπρόσωποι της ΕΥΔΑΠ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Παρασκευήν, 8ην/21ην Οκτωβρίου 2016, ἐπεσκέφθησαν τήν Α.Θ. Μακαριότητα τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τῇ προσκλήσει καί τῇ ἐνεργείᾳ τῆς συντονιστρίας τοῦ ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, καθηγητρίας τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Μοροπούλου, ἐκπρόσωποι τῆς «Ἐταιρείας Ὑδρεύσεως καί Ἀποχετεύσεως Πρωτευούσης» (ΕΥΔΑΠ/Athens Water Supply and Sewerage Company), ὁ κ. Ἀντώνιος Ἀγγελόπουλος (Γεωφυσικός), ὁ κ. Ἡλίας Καράμπελας (Μηχανολόγος) καί ὁ κ. Δημήτριος Ταμβακέρας (Διευθυντής Ρομποτικῶν Συστημάτων) μετά τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Οἱ ὡς ἄνω ἐκπρόσωποι τῆς ΕΥΔΑΠ ἐνημερώθησαν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου περί τοῦ ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς σημασίας αύτοῦ καί ἔλαβον τήν εὐλογίαν αὐτοῦ διά να ἐργασθοῦν, ἐντοπίσουν προβλήματα καί ἐκπονήσουν μελέτην περί τῆς ὑπογείου ἀποχετευτικῆς καταστάσεως τοῦ χώρου κάτωθι τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Λαβόντες τάς εύλογίας καί τάς γνώσεις τοῦ Μακαριωτάτου οἱ ἐν λόγῳ ἐκπρόσωποι ἐξῆλθον διά πράξιν ἐπί τόπου μετά τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος.

2 10

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin