Η εορτή Αγίου Ισαάκ του Σύρου στην Ντόχα του Κατάρ (ΦΩΤΟ)

Μέ θρησκευτικήν κατάνυξιν καί ἐκκλησιαστικήν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου τοῦ ἐν Κάταρ ἀσκήσαντος, ὡς πανήγυρις τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ντόχα.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 30ῆς Σεπτεμβρίου /13ης Ὀκτωβρίου 2016,  ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας, ἔψαλαν καλλιφωνότατοι ψάλται ἐξ Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι προσεκλήθησαν διά τήν πανήγυριν καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν αὔλειον χῶρον διά τῶν παραδοσιακῶν ὀργάνων ἀπέδωσαν ἄσματα καί μελῳδίας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, πρός τέρψιν καί ἐπιστηριγμόν τοῦ ἐνταῦθα ποιμνίου.  Τήν Ἱεράν ἀκολουθίαν καί τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ἐκπρόσωποι τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί τῆς Σερβίας εἰς τό Κάταρ.

Τό πρωΐ ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, κατόπιν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, μέ τήν συμμετοχήν πολλῶν πιστῶν, ἐκδηλούντων τόν σεβασμόν καί τήν εὐλάβειαν αὐτῶν πρός τόν προστάτην αὐτῶν ἅγιον καί πρέσβυν πρός Κύριον.

Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν ἐγένετο λιτανεία ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρός τό Ἐπισκοπεῖον καί παρετέθη κέρασμα εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων.

1 2 3 3a 5 6 8 9 11 12

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin