Η Κυριακή μετά την Ύψωση στην Ι. Μονή Τιμίου Σταυρού Ιερουσαλήμ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Κοινοποιήστε

Η Κυριακή μετά την Ύψωση στην Ι. Μονή Τιμίου Σταυρού Ιερουσαλήμ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς δυτικήν Ἱερουσαλήμ παρά τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον, ἐν ᾗ ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τήν  παράδοσιν ὅτι ἐφυτεύθη τό ξύλον, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου, προεξῆρξε τῆς ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας τῆς Παλαιᾶς καί Νέας Πόλεως.

Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν ὁ φιλόπονος ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Κλαύδιος παρέθεσε τράπεζαν.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment