Η Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στη Ναζαρέτ (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εις τό ἐν Ναζαρέτ παρεκκλήσιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό κείμενον εἰς τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου, τήν γνωστήν ὡς Κάσρ-Ἐλ- Μουτράν- Πύργος τοῦ Δεσπότου.

Τό παρεκκλήσιον τοῦτο ἐκτίσθη ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ναζαρέτ Νήφωνος, συνετηρήθη καί ἀνεκαινίσθη κατά τά τελευταῖα ἔτη φροντίδι τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ, κ. Κυριακοῦ καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Θαβωρίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος καί δαπάναις εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας καί τῆς τελετῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παϊσίου, παρεπιδημοῦντος ἐκ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Θαβωρίου Ὄρους καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀναστασίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναζαρέτ καί τοῦ δρ. Ψυχολογίας τῆς Θρησκείας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καθηγητοῦ κ. Σπυρίδωνος Τσιτσίγκου καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ Ναζαρέτ.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου τράπεζα.

1-7 02 1-4 06 09 11 12 14 15 16 23 24

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin