Συνάντηση των μελών της Steering Committee με τον Πατριάρχη Ιεροσλύμων(ΒΙΝΤΕΟ)
12 Οκτωβρίου 2016 Κοινοποιήστε

Συνάντηση των μελών της Steering Committee με τον Πατριάρχη Ιεροσλύμων(ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Δευτέραν, 27ην Σεπτεμβρίου / 10ην Ὀκτωβρίου 2016, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ συνάντησις τῶν μελῶν τῆς Steering Committee τοῦ ἔργου τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Τά μέλη τῆς Steering Committee ταύτης εἶναι ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Francesco Patton καί ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης Μακαριώτατος Νουρχάν Μανουκιάν μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐνημέρωσε τούς δύο συνεργάτας εἰς τό ἔργον Φραγκισκανούς καί Ἀρμενίους περί τῆς ὑπό πάντων ὁμολογουμένης οἰκονομικῆς καί διοικητικῆς διαφανείας τοῦ ἔργου.

Ὁ Μακαριώτατος συνεχίζων ἔθεσεν ὑπ᾽ ὄψιν αὐτῶν τά μέλλοντα ἀπαιτούμενα νά γίνουν ἤτοι

α) τό ἄνοιγμα τοῦ βράχου τοῦ Ἁγίου Τάφου διά τήν προστασίαν αὐτοῦ διά καταλλήλων ὑλικῶν, β) τό ἄνοιγμα θυρίδος διά θέασιν μέρους τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ Τάφου, γ) τήν ἐπιδιόρθωσιν τοῦ ὑπογείου ἀποχετευτικοῦ συστήματος, χωρίς νά δημιουργηθῇ πρόβλημα εἰς τόν Ἅγιον Τάφον καί τό Ἱερόν Κουβούκλιον.

Ἐπί τῶν τεθέντων τούτων θεμάτων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου συνεφώνησαν αἱ δύο ἄλλαι Κοινότητες μετά τῆς ἀντιπροτάσεως νά γίνῃ πρίν ἡ σχετική μελέτη διά τήν ἐπιδιόρθωσιν τοῦ ἀποχετευτικοῦ συστήματος.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment