Μακριά από τον ποικιλόμορφο φασισμό….
3 Νοεμβρίου 2016 Κοινοποιήστε

Μακριά από τον ποικιλόμορφο φασισμό….

Πρόσφατα ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στο πονεμένο καί ἀκριτικό νησί τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου, κοντά στή Λήμνο, ὅπου ὁ λαός ἐκεῖ φυλάσσει «Θερμοπῦλες» καί τίς πῦλες τῆς πατρίδος μας. Ἐκεῖ σέ κάποια ὁμιλία του στό Μουσεῖο Δημοκρατίας τοῦ νησιοῦ ὁ κ. Τσίπρας εῖπε: «ὅτι ἐπιχειρεῖται ἀπό κάποιους ἐντός καί ἐκτός τῆς χώρας μας νά συμψηφίσουν τά ἐγκλήματα τῆς ἰδεολογίας τοῦ μίσους τοῦ φασισμοῦ (=τοῦ ναζισμοῦ) με την κομμουνιστική ἰδεολογία. Ἀλλά παρά τήν κριτική πού μπορεῖ νά ἀσκήσει κανείς στά καθεστώτα τῶν χωρῶν τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ εἶναι λάθος να ἐξομοιώνει κανείς τους θῦτες με τά θύματα». Δηλαδή θύτης ἡ ναζιστική ἰδεολογία καί θύματα οἱ θιασῶτες τοῦ κομμουνισμοῦ. Κατέκρινε ἐπίσης την ἀνάπτυξη στις ἡμέρες μας, κι ἐδῶ στήν χώρα μας τέτοιων ναζιστικῶν κινημάτων, «πού κάτω ἀπό ἕνα προσωπεῖο ἀγάπης στήν πατρίδα, ὁδηγοῦνται στο νά χαιρετοῦν και νἀ ὑψώνουν τά χέρια κάτω ἀπό τά κάδρα τοῦ Χίτλερ και να ζωγραφίζουν τις σβάστικες, τά σύμβολα αὐτῶν πού αἱματοκύλισαν τον λαό μας». Και συνέχισε λέγοντας, ὅτι πιστεύει «πώς τίς μαῦρες στιγμές τῆς ἱστορίας μας δέν πρέπει να τίς κρύβουμε κάτω ἀπ’ τό χαλί».

Θά συμφωνήσουμε μαζί σας κ. Πρωθυπουργέ σέ 2 πράγματα. Πρῶτον πώς εἶναι κατακριτέα ὅποια μορφή φασισμοῦ καί ναζισμοῦ. Ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτες τέτοιες τακτικές ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων μέ χαιρετισμούς σε τέτοια ἐγκληματικά πρόσωπα ὅπως ὁ Χίτλερ, πού ἀμαύρωσαν καί πορφύρωσαν μέ ἀνθρώπινο αἷμα τήν ἱστορία τῆςἀνθρωπότητος. Εἶναι άπόλυτα καταδικαστέες οἱ ἐνέργειες καί οἱ μέθοδοί της, ἀποτέλεσμα ἄλλωστε τοῦ ὑπερφίαλου ἐγωισμοῦ τους καί μιᾶς κάκιστης ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας, ἀλλά καί μιᾶς διαστρεβλωμένης ἔννοιας πατριωτισμοῦ,πού ὁδήγησε σέ φοβερά ἐγκλήματα.

Συμφωνοῦμε ἐπίσης μαζί σας, δεύτερον, στό ὅτι δέν πρέπει νά κρύβουμε κάτω ἀπ’ το χαλί τίς μαῦρες στιγμές τῆς ἱστορίας μας, Γι’ αὐτό λοιπόν ἄν θέλουμε νά μιλήσουμε με το χέρι στήν καρδιά, θά πρέπει να θυμήσουμε στόν κ. Πρωθυπουργό -πού καλό εἶναι νά διαβάσει καί πάλι τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας ξανά, χωρίς ἱδεοληπτικές ἀγκυλώσεις, χωρίς τήν καθοδήγηση ἰνστρουχτόρων, ὥστε νά τήν ἐξαγγέλει και σωστά- ὅτι ὁ πυρήνας τῆς κομμουνιστικῆς ἰδεολογίας καί ὅπως αὐτή ἐφαρμόστηκε στήν πράξη, ὅπου καί ἄν ἐπικράτησε, δέν εἶναι τίποτε διαφορετικό άπό ἕνα σκληρό τῦπο φασισμοῦ. Ἄς ὑπενθυμίσουμε στόν κ. Τσίπρα τό πῶς ξεκίνησαν οἱ πατέρες τῆς Ὀκτωβριανῆς ἐπαναστάσεως μέ τήν σφαγή ὅλων τῶν ἀντιφρονούντων. Ἀλλά καί ἀργότερα πού ὁ «πατερούλης» τοῦ λαοῦ, ὁ Στάλιν ἐξόντωνε ὅποιον ἔβλεπε ως απειλή. Ἀπαγορευόταν ἡ έλευθερία τοῦ λόγου, γινόταν ἐπίσημη προπαγάνδα για ὅλα τά θέματα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, ὅλα περνοῦσαν ἀπό λογοκρισία. Ἄν αὐτό δεν εἶναι φασισμός, τότε τί εἶναι; Μήπως κάποια οὐτοπική καί ὀνειρεμένη δημοκρατία;

Ἡ κόρη τοῦ Ιωσήφ Στάλιν, ἡ γνωστή Σβετλάνα, στό βιβλίο της “Only one year”, γράφει τά ἑξῆς αποκαλυπτικά: «Ὁλοκληρωτικές ἰδεολογίες δημιουργοῦν ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, καί ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, ὁ κομμουνισμός δέν διαφέρει καθόλου ἀπό τό φασισμό!». Πρίν ἀπό τή Σβετλάνα, ὁ Ρῶσος μαρξιστής Β. Σμυρνώφ ἔγραψε: «Ὁ κομμουνισμός εἶναι ἕνας φασισμός τῶν ἄκρων καί ὁ φασισμός εἶναι ἕνας μετριοπαθής κομμουνισμός!!!»Τι δεινάἐπεσώρρευσε ὁ κομμουνισμός στίς χῶρες τοῦ ἀνύπαρκτου σοσιαλισμοῦ γιά 70 χρόνια; Τί ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος ἔκαναν οἱ διάφοροι ἡγέτες του! Πῶς ξεχνάνε μερικοί «Τό Ἀρχιπέλαγος Γκουλάγκ» καί τή «Μία ἡμέρα τοῦ ἸΒάν Ντενίσοβιτς» τοῦ Νομπελίστα Σολτζενίτσιν! Τί μονομέρεια καί προκατάληψη, μᾶλλον ἰδεοληψία, εἶναι αὐτή! Ἑξῆντα ἑκατομμύρια νεκρούς ἔχει φορτωθεῖ στήν πλάτη της ἡ λεγόμενη Ὀκτωβριανή Ἐπανάσταση καί εἰκοσιτρία ὁ μεγάλος τιμονιέρης Μάο Τσε Τούγκ. Ἡ Πλατεία Τιέν αν Μέν δέν μᾶς λέγει τίποτε; Ὕστερα οἱ φοβερές μυστικές ὑπηρεσίες τῆς Γκα κε μπέ καί τῆς Στάζι σέ τί διαφέρουν ἀπό τίς ἀντίστοιχες δυτικοῦ τύπου; Ἄς θυμηθοῦμε τό σύμφωνο μή ἐπιθέσεως τῆς Ε.Σ.Σ.Δ. μέ τήν Γερμανία στό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πού μόνο ὅταν ἀκύρωσαν τήν ὑπογραφή τους οἱ Ναζί, τότε οἱ διάφορες ἀριστερές ἀντάρτικες ὁμάδες κινήθηκαν σε ἀντίσταση ἐναντίον τῶν κατακτητῶν στη χώρα μας.  Προσκαλοῦμε τον κ. Πρωθυπουργό νά ἐπισκεφθεῖ τον μαρτυρικό τόπο τοῦ Μελιγαλᾶ, ὅπου ἔλαμψε τό μεγαλεῖο τῆς δημοκρατικῆς και μαρξιστικῆς ἰδεολογίας, μέ τήν θηριωδία καί τό μίσος της ἐναντίον ἀθώων πολιτῶν  τῆς Μεσσηνίας. Καί ὅταν αὐτή ἡ ἰδεολογία δέν καταδικάζει τίς βίαιες διαδηλώσεις τῆς ἀναρχίας και τῶν ὁμάδων τῶν Ἐξαρχείων, πού «βάζει φωτιά» στήν  Ἀθήνα καί «τά σπάει ὅλα», πού εἶναι ὁ σεβασμός στόν ἄνθρωπο καί ἡ δημοκρατική της εὐαισθησία;

Τόλμησε ὁ κ. Πρωθυπουργός νά «κάνει μάθημα» καί στόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο, πού ἦταν παρών στήν ὁμιλία του μιλῶντας γιά ἀρχές ἀλληλεγγύης καί ἀνθρωπισμοῦ, κατά τό «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἄς μή λησμονοῦμε ὅμως ὅτι οἱ βασικές ἀνθρωπιστικές ἀρχές τοῦ Μαρξισμοῦ εἶναι κλεμμένες ἔννοιες ἀπό τό Ἱερό Εὐαγγέλιο. Ἐξάλλου αὐτές οἱ ἀρχές στόν κομμουνισμό ἐφαρμόζονται ἀνάλογα μέ τά ἰδιοτελῆ συμφέροντα τῶν ὑποστηρικτῶν του. Πολύ σοφά τό ἔλεγε ὁ Καλαματιανός π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος∙ «ὁ κομμουνισμός λέει στόν φτωχό: ἄρπαξε ἀπό τόν πλούσιο. Ἐνῶ ὁ χριστιανισμός λέγει στόν πλούσιο, δῶσε στόν φτωχό». Σαφῶς μέ τήν δεύτερη προτροπή καλλιεργεῖται ἡ ἀγάπη, ἡ προσφορά στόν συνάνθρωπο καί ἡ εἰρήνη! Χώρια ὁ συστηματικός καί αἱματηρός διωγμός τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ἡ παρεμπόδιση τοῦ να θρησκεύει κανείς ἐλεύθερα!

Μήν βιαστείς ἀγαπητέ ἀναγνώστη νά χαρακτηρίσεις πολιτικό καί φανατικό τόν λόγο! Ὄχι, δέν εἶναι! Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά δέχεται τούς πάντες ἐν ἀγάπῃ καί ὁμονοίᾳ. Νά ἑνώνει καί ὄχι νά κομματιάζει ἤ νά διχάζει τόν λαό! Ὅλοι εἶναι παιδιά της! Ὅμως ἄς μάθουμε τήν ἀλήθεια! Ἄς μήν τήν κρύβουμε κάτω ἀπό τό χαλί, ὅπως πολύ σωστά εἶπε ὁ κ. Τσίπρας! Ἄς ἀπορρίψουμε κάθε μορφή φασισμοῦ, μαύρου ἤ κόκκινου. Εἶναι πλευρές τοῦ ἴδιου νομίσματος, ἄλλωστε! Ἄς συσπειρωθοῦμε γύρω ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα, τήν Ἐκκλησία και ἄς ζήσουμε μέσα στήν χάρη της, μέ μετάνοια, μέ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία καί γνήσια ἀγάπη!

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment