Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ευλογεί την 6η Διεθνή Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη

Ἀπό Δευτέρας, 18ης/31ης Ὀκτωβρίου ἕως καί Σάββατον, 23ης Ὀκτωβρίου/5ηςΝοεμβρίου 2016, λαμβάνει χώραν εἰς Λευκωσίαν τῆς Κύπρου καί εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον ‘Filoxenia’ ἡ 6η Διεθνής Εὐρωμεσογειακή Διάσκεψις-6th International Euro–Mediterranean Conference (Euro-Med 2016), μέ συμμετοχήν διακεκριμένων εἰδικευμένων ἐκπροσώπων διεθνῶν ἰδρυμάτων, ὀργανώσεων καί θεσμῶν, ὡς τῆς UNESCO κ. ἅ. καί θέμα τήν ἐξέτασιν τῶν τρόπων προστασίας, συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως διατηρητέων ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν μνημείων τῆς Παγκοσμίου πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

Οἱ μέτοχοι τῆς Διασκέψεως ταύτης, οἱ τρόποι ἐνεργείας καί οἱ σκοποί αὐτῆς ἐμφανίζονται λεπτομερῶς εἰς τήν ἀπευθυνομένην πρόσκλησιν συμμετοχῆς ὑπό τόν διοργανωτήν αὐτῆς Δρ. Μαρίνον Ἰακωβίδην, Πρόεδρον αὐτῆς καί τῆς καθηγητρίας Ἀντωνίας Μοροπούλου τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, συμπροεδρευούσης καί εἰς τό πρόγραμμα τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς, ἀναρτώμενον ὡσαύτως ἐνταῦθα:

programme

invitation

Τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως ταύτης ηὐλόγησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 18ης/31ης Ὀκτωβρίου 2016, διά τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ με θέμα τό ἐμβληματικόν ἔργον τῆς ἐπιτελουμένης ὑπό τοῦ Ε.Μ.Π. ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐχούσης ἀγγλιστί ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://www.jp-newsgate.net/en/2016/10/31/27427

Ἡ συμπρόεδρος τῆς Διασκέψεως καθηγήτρια κα Ἀντωνία Μοροπούλου ἀπηύθυνε ἀνακοίνωσιν παρουσιάζουσα ἐπί ὀθόνης τό ἐμβληματικόν ἔργον τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί τήν σημασίαν τῆς συμμετοχῆς τῶν θρησκευτικῶν παραγόντων εἰς τήν Euro-Med 2016, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

https://www.dropbox.com/s/pznnbcy08atm08r/05_EUROMED_Antonia%20Moropoulou_v2.pdf?dl=0

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 18ης/31ης Ὀκτωβρίου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος παρέθεσε γεῦμα εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ Θεόφιλον καί τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον, τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον, τήν κ. Μοροπούλου καί τόν Ἱεροδιάκονον Μᾶρκον.

Εἰς τό πλαίσιον τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 18ης/31ης Ὀκτωβρίου 2016, δεξίωσις, διοργανωθεῖσα ὑπό τοῦ ἀνιδρύσαντος καί ἀνακαινίσαντος τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Λευκωσίαν, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου.

 

 

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin