Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετέχει στο εβδομηκοστό γενέθλιο του Πατριάρχη Μόσχας

Ἀνταποκρινόμενος ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος εἰς πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κυρίλλου διά συμμετοχήν εἰς τόν ἑορτασμόν τῶν ἑβδομηκοστῶν γενεθλίων Αὐτοῦ, ἀνεχώρησε ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου Ben Gurion τοῦ Τέλ Ἀβίβ, τήν Παρασκευήν 5ην / 18ην Νοεμβρίου 2016 διά τῶν ἀεροπορικῶν ἀερογραμμῶν τῆς Ρωσικῆς ἑταιρείας Aeroflot, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Μάρκου καί ὑπό τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Λευκωσίαν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, προερχομένου ἐκ Κύπρου.

Ἀφιχθείς ὁ Μακαριώτατος εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Μόσχας τήν ἀπογευματινήν ὥραν τῆς Παρασκευῆς ἐγένετο ἐνθέρμως δεκτός ὑπό τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου, ἤτοι τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστροουγγαρίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κ. Τύχωνος, τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Θεοφάνους διατελέσαντος ἀναπληρωτοῦ Προϊσταμένου τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς (MISSIA) εἰς Ἱεροσόλυμα, τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου Πρεσβυτέρου π. Νικολάου Μπαλασώφ, τοῦ ἐν Μόσχᾳ ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Ἀρχιμανδρίτου Στεφάνου, ἐν συνεχείᾳ δέ ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλισσαίου διατελέσαντος Προϊσταμένου τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς (MISSIA) εἰς Ἱεροσόλυμα καί νῦν ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας εἰς Ἀγγλίαν, ἀκολούθως δέ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, ἄλλων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί Ἱερέων.

Εἰς τήν πρώτην ταύτην συνάντησιν ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισίμων οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Πατριάρχου Μόσχας ἠρώτησαν μετ᾽ ἐνδιαφέροντος τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων περί τοῦ ἀρξαμένου καί συνεχιζομένου ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, Ἐκεῖνος δέ διευκρινιστικῶς ἀπήντησε εἰς αὐτούς καί ἐν τῷ μεταξύ ἀφίχθη καί ἐκάθισε μετά τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πολωνίας κ. Σάββας μετά τοῦ συνοδοῦ αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Παϊσίου.

Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου ὁ Μακαριώτατος κατέλυσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον Radisson. Διά τούτων ἔληξε ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τό Πατριαρχεῖον Μόσχας.

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin