Στο Άουσβιτς οι Αρχηγοί των Θρησκευτικών Κοινοτήτων της Αγίας Γης (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Στο Άουσβιτς οι Αρχηγοί των Θρησκευτικών Κοινοτήτων της Αγίας Γης (ΦΩΤΟ)

Ἀπό Κυριακῆς, 17ης /30ῆς Ὀκτωβρίου ἕως Τετάρτης, 20ῆς Ὀκτωβρίου /2αςΝοεμβρίου 2016, ἔλαβε χώραν ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ, ἐκπροσωπουμένου διά τῶν κ. Γιακούμπ Σολάμε καί κ. Σεζάρ Μαρζῆε, ἐπίσκεψις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, Ραβινάτου, Δρούζων, Μουσουλμάνων «Ἀχμεντάγιε» καί Μπαχάϊ εἰς Πολωνίαν καί εἰς τούς Ναζιστικούς σταθμούς συγκεντρώσεως Ἄουσβιτς καί Μαρκενάου.

Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη διωργανώθη ὡς ἐκδήλωσις καταδίκης τῶν ἀπανθρώπων ἐγκλημάτων τῆς Ναζιστικῆς Γερμανικῆς θηριωδίας τῶν ἐτῶν τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου 1040-1944 καί συμπαραστάσεως πρός τά ἑκατομμύρια θυμάτων αὐτῆς, ὡς ἐπί τό πλεῖστον Ἑβραίων, ἀλλά καί Πολωνῶν, Ρώσων, Σλάβων, Ἀθιγγάνων καί ἄλλων.

 

Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων καί οἱ συνοδοί αὐτῶν περί τούς πεντήκοντα, ἐξεναγήθησαν ὑπό τῆς ξεναγοῦ τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Ναάμε καί ὑπό τοῦ ξεναγοῦ τῶν Μουσείων τοῦ Ἄουσβιτς καί Μαρκενάου καί ἤκουσαν ἰδίοις ὠσί καί πολύ πλέον εἶδον ἰδίοις ὄμμασι τούς μακαβρίους σταθμούς συγκεντρώσεως ἀθῴων ἀνθρώπων, ἀνδρῶν γυναικῶν καί παιδίων, τούς τρόπους ἐπιλογῆς αὐτῶν διά τήν ζωήν εἰς καταναγκαστικά ἔργα ἤ τόν θάνατον εἰς τούς θαλάμους ἀερίων ἤ τῶν βασανιστηρίων καί τέλος τῶν κρεματορίων. Εἶδον φρικτούς καί φρικιαστικούς τρόπους θανάτου, οὐχί ἀπλῶς συγκεκινημένοι ἀλλά ἔκπληκτοι, ἄναυδοι καί συγκεκλονισμένοι ἐκ τῶν ἀπανθρώπων μηχανισμῶν θανάτου, κατασκευασμάτων ἀνθρώπων ἄνευ πίστεως πρός τόν Θεόν, ἄνευ ἴχνους ἀγάπης καί σεβασμοῦ πρός τόν πλησίον.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς συγκλονιστικῆς ταύτης περιοδείας, οἱ μετέχοντες τῆς πρωτοβουλίας ταύτης κατέθεσαν στέφανον πρός τιμήν καί μνήμην τῶν θυμάτων ἐνώπιον τῶν μνημείων αὐτῶν μετά τῆς ἀφιερωματικῆς πλακός, εἰς τήν ὁποίαν εἰς πολλάς γλώσσας καί εἰς τήν Ἑλληνικήν γράφεται ὅτι:

«Ἄς εἶναι ἐσαεί ἡ μνήμη αὐτῶν τῶν θυμάτων τοῦ ἑνός καί ἡμίσεος ἑκατομμυρίου ἀνδρῶν, γυναικῶν καί παιδιῶν, Ἑβραίων ὡς ἐπί τό πλεῖστον καί ἄλλων, θυμάτων τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας τῶν ἐτῶν τοῦ Β´ Παγκοσμίου πολέμου 1940-1944».

Μετά ταῦτα, εἰς τήν αἴθουσαν ὑποδοχῆς παρά τόν σταθμόν συγκεντρώσεως Μαρκενάου ἔλαβε χώραν συνάντησις τῶν μετόχων τῆς πρωτοβουλίας ταύτης μετά πολιτικῶν παραγόντων τοῦ κράτους τῆς Πολωνίας καί θρησκευτικῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας.

Εἰς ταύτην ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί φθάσας ἐκ Κύπρου τήν Τετάρτην 20ήν Ὀκτωβρίου / 2αν Νοεμβρίου 2016, προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

Ἐν τέλει, ἀπηυθύνθη Ἀνακοινωθέν τῶν Θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν τοῦ Ἰσραήλ, καταδικάζον τά ἐγκλήματα τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας καί πᾶσαν βίαν, ἐξακολουθοῦσαν καί σήμερον ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ καί ἀπανταχοῦ τῆς γῆς, χάριν τῆς εἰρηνικῆς θρησκευτικῆς συνύπαρξεως, ἔχον ὡς ἕπεται ἀγγλιστί:

Διά τούτων ἔλαβε τέλος ἡ ἐπίσκεψις αὕτη καί ὁ Μακαριώτατος διά τῶν Πολωνικῶν ἀερογραμμῶν προσεγειώθη τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης εἰς τό ἀεροδρόμιον Ben Gurion, ἐκεῖθεν δέ ἀφίχθη εἰς Ἱεροσόλυμα.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment