Ο Γεν. Στρατιωτικός Διοικητής του Ισραήλ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
14 Δεκεμβρίου 2016 Κοινοποιήστε

Ο Γεν. Στρατιωτικός Διοικητής του Ισραήλ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν πρωϊνήν ὥραν τῆς Δευτέρας, 29ης Νοεμβρίου/12ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Γενικός Στρατιωτικός Διοικητής εἰς τάς Κατεχομένας ὑπό τοῦ Ἰσραήλ περιοχάς – Ρυθμιστής τῶν Δραστηριοτήτων εἰς τάς Κατεχομένας Περιοχάς/ Coordinator of the Αctivities in the Τerritories, κ. Ἰωάβ (Πόλι) Μαρδοχαῖος μετά συνοδείας Στρατιωτικῶν τοῦ Ἰσραήλ ἐκ τῶν περιοχῶν τῆς Βηθλεέμ, ὡς τοῦ κ. Ντάνη Ζάντλερ, τοῦ κ. Κφίρ καί τοῦ κ. Σεζάρ Μαρτζῆε, ὑπευθύνου τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Στρατιωτικόν Διοικητήν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Ἰωάβ (Πόλι) Μαρδοχαῖος ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας αὐτοῦ διά τήν ὑποδοχήν καί τήν διάθεσιν αὐτοῦ νά συντελέσῃ εἰς τάς προετοιμασίας διά τήν εἰρηνικήν διεξαγωγήν τῶν ἑορτασμῶν τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε διά τάς παρεχομένας διευκολύνσεις διά τήν προσέλευσιν τῶν προσκυνητῶν καί διά τάς ἀδείας, τάς ὁποίας ὁ Ἰσραηλιτικός στρατός χορηγεῖ εἰς τά μέλη τῶν Ἀραβοφώνων ἡμῶν Κοινοτήτων ἐκ τῶν Κατεχομένων Περιοχῶν διά προσέλευσιν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τό Πατριαρχεῖον, καθώς καί εἰς τούς προσκυνητάς ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν καί εἰς ἄλλους Χριστιανούς διά τήν προσέλευσιν εἰς Βηθλεέμ διά τά Χριστούγεννα ἤ εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν διά τήν ἑορτήν τῶν Θεοφανείων.

Παρά τόν Ἰορδάνην ποταμόν εὑρίσκεται ἡ ἀρχαία Μονή τοῦ Πατριαρχείου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἀνακαινισθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριαρχείου καί ἀναμένουσα τήν ἔγκρισιν τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ διά τήν ἐγκατάστασιν ἠλεκτρισμοῦ.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Ἰωάβ (Πόλι) Μαρδοχαῖον κεραμεικόν δίσκον μετά παραστάσεων καί μετάλλιον τῶν 2000 ἐτῶν Χριστιανοσύνης τοῦ Πατριαρχείου, ἐκεῖνος δέ ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον μετάλλιον τοῦ στρατοῦ.

Eκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment