Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισκέφθηκε πρόσφυγες στην Ιορδανία
11 Δεκεμβρίου 2016 Κοινοποιήστε

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισκέφθηκε πρόσφυγες στην Ιορδανία

Τήν Τρίτην, 23ην Νοεμβρίου/ 6ην Δεκεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐκδηλώνων καί πάλιν τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ ὑπέρ τῶν ἐκ τῆς Συρίας ἐκτοπισθέντων προσφύγων ἐπεσκέφθη τόν εἰς Ἰορδανίαν προσφυγικόν καταυλισμόν Badia.

Τόν καταυλισμόν τοῦτον εἶχε ἐπισκεφθῆ ἤδη ὡρισμένας φοράς ἀπό ἔτους  ἡ ἐκ Κάρακ καταγομένη Ρωμαιορθόδοξος Δίς Οὐαφάα Κσούς, Διευθύντρια τοῦ ἐν Ἀμμάν Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου, προσφέρουσα ἀνθρωπιστικήν βοήθειαν.

Ἐν τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ, ὁ Μακριώτατος προσέφερε ἀνθρωπιστικήν βοήθειαν εἰς δέματα μετ’ εἰδῶν διατροφῆς καί ρουχισμοῦ καί παιγνιδίων διά τά παιδιά.

Συμμεριζόμενος ὁ Μακαριώτατος τάς δυσκόλους συνθήκας διαμονῆς καί διαβιώσεως τῶν μελῶν τοῦ ἐν λόγῳ καταυλισμοῦ καί δή ἐν τῇ ἐποχῇ χειμῶνος, ἀπηύθυνε ἔκκλησιν πρός τήν Διεθνῆ Κοινότητα, πρόσωπα καί Ὀργανισμούς, ὅπως ἀνταποκριθοῦν καί βοηθήσουν ἐμπράκτως διά τοῦ ἐν Ἀμμάν Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου τούς διαμένοντας εἰς τόν καταυλισμόν τοῦτον, ἵνα ἀνακουφίσουν  αὐτούς καί ἐλαφρύνουν τό βαρύ οἰκονομικόν φορτίον τῆς Ἰορδανίας.

 

Εκ του Πατριαρχείου  Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment