Οι Κύπριοι ζητούν έλεγχο της Εκκλησίας

ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ 57% ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ

Το 88% των Κυπρίων πιστεύουν ότι τα οικονομικά της Εκκλησίας πρέπει να τυγχάνουν ελέγχου και το 82% θεωρούν πως πρέπει να δημοσιοποιεί τις οικονομικές της καταστάσεις

Αν και επτά στους δέκα Κύπριους αισθάνονται κοντά στην Εκκλησία, λίγοι είναι εκείνοι που πηγαίνουν τακτικά σε αυτήν, καθώς οι περισσότεροι την επισκέπτονται κυρίως για κοινωνικές υποχρεώσεις. Όπως προκύπτει από δημοσκόπηση του IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που παρουσιάζει σήμερα η «Σημερινή», οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η Εκκλησία σε κάποια ζητήματα, με το 88% να θεωρούν ότι τα οικονομικά της πρέπει να τυγχάνουν ελέγχου και το 82% ότι πρέπει να δημοσιοποιεί οικονομικές καταστάσεις.

Επίσης, ποσοστό 86% διαφωνούν με τον τρόπο που διδάσκεται το μάθημα των Θρησκευτικών στο σχολείο, ζητώντας εκσυγχρονισμό του. Ως σημαντικότερη προτεραιότητα της Εκκλησίας ιεραρχείται το φιλανθρωπικό έργο, ενώ οι Κύπριοι πιστεύουν ότι πρέπει να εκφέρει λόγο κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα, διαφωνώντας με τις απόψεις που εκφράζει στα πλείστα ζητήματα και δη σε αυτό της κοινότητας των ΛΟΑΤ. Αξιοσημείωτη είναι και η χαμηλή ικανοποίηση για το έργο του Αρχιεπισκόπου, με το 57% των πολιτών να πιστεύουν ότι πρέπει να παραιτηθεί, αφού υπερέβη τα πέντε χρόνια θητείας που είχε υποσχεθεί.

Ταυτότητα έρευνας

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Ανάθεση: Εφημερίδα «Σημερινή»,
Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7 Δεκεμβρίου 2016,
Κάλυψη: Παγκύπρια- Αστικές & Αγροτικές περιοχές,
Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18+,
Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα,
Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία,
Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Κοντά οι περισσότεροι

Επτά στους δέκα Κύπριους δηλώνουν ότι αισθάνονται πολύ (27%) ή αρκετά (42%) κοντά στην Εκκλησία. Πιο απομακρυσμένοι είναι το 23%, ενώ το 8% αισθάνονται πως δεν βρίσκονται καθόλου κοντά στην Εκκλησία. Πολύ κοντά στην Εκκλησία αισθάνονται κυρίως τα άτομα 65 χρονών και άνω, σε ποσοστό 49%, και λιγότερο κοντά οι ηλικίες 25-44 (πολύ 16%).

Ενοχλούν τα σκάνδαλα

Από το 31% των συμπολιτών μας που δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται κοντά στην Εκκλησία, το 33% διατηρούν αυτή τη θέση λόγω των σκανδάλων που ακούγονται, ενώ το ένα τέταρτο αναφέρουν πως δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ο συντηρητικός χαρακτήρας της Εκκλησίας ενοχλεί το 13% και η έλλειψη ενδιαφέροντος το 11%. Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι υπόλοιποι λόγοι.

Σε γάμους και κηδείες

Ο περισσότερος κόσμος δεν πηγαίνει συχνά εκκλησία. Το ένα τρίτο των Κυπρίων την επισκέπτονται μόνο λόγω κοινωνικών υποχρεώσεων, δηλαδή σε γάμους, κηδείες, μνημόσυνα και βαπτίσεις, ενώ ένα άλλο 26% πάνε μερικές φορές τον χρόνο. Σχεδόν ποτέ δεν βρίσκονται σε ναό το 8%. Από εκείνους που πηγαίνουν συχνά, το 18% πάνε 2-3 Κυριακές τον μήνα και το 16% κάθε Κυριακή ή ακόμη συχνότερα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα τους έκανε να πηγαίνουν συχνότερα, το 32% απαντούν «τίποτα», που ήταν και η απάντηση με το υψηλότερο ποσοστό.

Προτεραιότητα η φιλανθρωπία

Το φιλανθρωπικό έργο διαβαθμίζεται από τρεις στους πέντε πολίτες ως η σημαντικότερη προτεραιότητα της Εκκλησίας. Ακολουθούν οι κοινωνικές ευαισθησίες σε ποσοστό 34% και η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση με 13%. Η πνευματική καθοδήγηση και ο πολιτισμός διαβαθμίζονται αρκετά χαμηλά, σε ποσοστό 10%, και το ποίμνιο κρίνεται ως η τελευταία προτεραιότητα με 5%. Με την ίδια σειρά ιεραρχούνται και οι προτεραιότητες που πρέπει να έχει ένας πνευματικός ηγέτης.

Κατάρτιση και προσωπικότητα

Κρίνοντας το ιδανικό προφίλ ενός Αρχιεπισκόπου, το 43% πιστεύουν πως πρέπει να είναι θεολογικά καταρτισμένος και το 38% πως πρέπει να διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα. Η μόρφωση θεωρείται σημαντική από το 33% και η γνώση των εκκλησιαστικών κανόνων από το 29%. Άλλο 28% αναζητούν στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου τη μαχητικότητα και 22% τη φιλευσπλαχνία. Τελευταία ιεραρχούνται ο σεβασμός προς το ποίμνιο και η πραότητα, με ποσοστό 3%.

Αρκετά ικανοποιητικό

Με δεδομένο ότι οι πολίτες θεωρούν τη φιλανθρωπία τη νούμερο ένα προτεραιότητα της Εκκλησίας, η αντίληψή τους για το φιλανθρωπικό της έργο αποκτά βαρύνουσα σημασία. Αν και μόνο το 10% το θεωρούν πολύ ικανοποιητικό, ποσοστό 43% πιστεύουν ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό. Στον αντίποδα, λίγο ικανοποιητικό κρίνεται από το 34% και καθόλου ικανοποιητικό από το 13%.

Θρησκευτικά από τον… Μεσαίωνα

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, σε ποσοστό 86%, δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που διδάσκονται σήμερα τα Θρησκευτικά στα σχολεία, θεωρώντας ότι το μάθημα χρήζει εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού. Αντίθετη γνώμη έχουν μόνο το 14%, που πιστεύουν πως πρέπει να παραμείνει ως έχει. Πάντως το 77% των πολιτών συμφωνούν με τη δημιουργία θεολογικής σχολής υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής. Αυτό, για το οποίο οι απόψεις παρουσιάζονται μοιρασμένες, είναι η πρόθεση για δημιουργία σχολείου, με την οποία συμφωνούν το 51% και διαφωνούν το 46%.

Όλα στο φως

Το 88% των Κυπρίων πιστεύουν ότι τα οικονομικά της Εκκλησίας πρέπει να τυγχάνουν ελέγχου, ενώ μόλις το 12% θεωρούν πως η Εκκλησία πρέπει να είναι υπεράνω οικονομικού ελέγχου. Την ίδια στιγμή, σε άλλη ερώτηση, το 82% των πολιτών αναφέρουν πως πρέπει η Εκκλησία να δημοσιοποιεί τις οικονομικές της καταστάσεις, σε αντίθεση με το 18% που διαφωνούν με μια τέτοια ιδέα.

Να έχουν άποψη για την κοινωνία

Όσον αφορά την εκφορά λόγου από την Εκκλησία, οι πολίτες παρουσιάζονται κατασταλαγμένοι ως προς τη θεματολογία του. Το 70% πιστεύουν πως η Εκκλησία οφείλει να τοποθετείται για κοινωνικά ζητήματα. Ακολουθεί το Κυπριακό με 56% και η μεταναστευτική πολιτική με 53%. Λιγότεροι από τους μισούς πολίτες (40%) θεωρούν ότι η Εκκλησία πρέπει να εκφράζει άποψη για τα θέματα ΛΟΑΤ και 39% για ζητήματα οικονομίας. Σε άλλη ερώτηση, σχολιάζοντας τη στάση που τηρεί η Εκκλησία έναντι των προαναφερόμενων θεμάτων, διακρίνεται αρκετά μεγάλη διαφωνία σε όλα, πλην των κοινωνικών ζητημάτων, για τα οποία το 48% συμφωνούν με την άποψη της εκκλησίας. Η μεγαλύτερη διαφωνία έγκειται στα θέματα ΛΟΑΤ (69%) και στην Οικονομία (65%).

Πρωτιά στον Αθανάσιο

Ο Λεμεσού Αθανάσιος είναι ο Μητροπολίτης με τις περισσότερες θετικές γνώμες ανάμεσα στους πολίτες, σε ποσοστό 53%. Ακολουθεί ο Μόρφου Νεόφυτος με 51% και ο Κύκκου Νικηφόρος με 47%. Τις περισσότερες αρνητικές γνώμες έχει ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος σε ποσοστό 40%. Η άγνοια για κάποια από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου ξεπερνά το 50% σε αρκετές περιπτώσεις. Πιο άγνωστοι στους πολίτες είναι ο Κωνσταντίας Βασίλειος και ο Τριμυθούντος Βαρνάβας, σε ποσοστό 57%.

Χαμηλή ικανοποίηση

Ένας στους τέσσερεις Κυπρίους δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τον Μακαριότατο, ενώ δύο στους πέντε εκφράζουν χαμηλή ικανοποίηση. Αρκετά ικανοποιημένοι από το έργο του είναι το 24% και πολύ ικανοποιημένοι το 10%. Σε ερώτηση αν οι πολίτες πιστεύουν ότι πρέπει να παραιτηθεί, δεδομένου ότι είχε πει πως η θητεία του θα διαρκούσε πέντε χρόνια πριν από δέκα χρόνια, το 57% δηλώνουν ότι οφείλει να παραιτηθεί. Αντίθετη γνώμη έχουν το 39% και 4% δεν τοποθετούνται.

 

sigmalive.com

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin