Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ευλόγησε την πίτα της Πατριαρχικής Σχολής (ΦΩΤΟ)

Τό ἑσπέρας τῆς 4ης / 17ης Ἰανουαρίου 2017 ἔλαβε χώραν ἡ καθιερωμένη ἐνδοσχολική τελετή τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας εἰς τήν Ἱερατικήν Πατριαρχικήν Σχολήν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην παρευρίσκετο ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορίας Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος, μέλη τινά τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί οἱ καθηγηταί τῆς Σχολῆς.

Τόν Μακαριώτατον προσεφώνησε διά συντόμου λόγου τοῦ «ὡς εὖ παρέστητε» ὁ Σχολάρχης κ. Νικόλαος Σουλιώτης.

Ὁ Μακαριώτατος ἔκοψε τήν Βασιλόπιτταν εὐχόμενος πρόοδον πνευματικήν καί μαθητικήν εἰς τούς μαθητάς, λέγων «αἴσιον, εὐτυχές καί εἰρηνικόν τό Νέον Ἔτος 2017» καί διένειμε αὐτήν εἰς τούς τιμῶντας τήν τελετήν καί εἰς τούς μαθητάς.

Διαρκούσης τῆς διανομῆς οἱ μαθηταί ἔψαλλον τά κάλαντα «ἐμεῖς ἡ Νέα Γενεά τοῦ Παναγίου Τάφου», «Ἀρχιμηνιά κι Ἀρχιχρονιά», τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί τῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ καί ἄλλα ᾄσματα.

Ὁ Μακαριώτατος διένειμε χριστουγεννιάτικα δῶρα τῆς Σχολῆς εἰς τούς μαθητάς οἱ ὁποῖοι περιχαρεῖς ηὐχαρίστησαν Αὐτόν, ὑπεσχέθησαν νά ἀνταποκριθοῦν εἰς τάς προσδοκίας τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin