Η εορτή της Προσκύνησης της Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ)
30 Ιανουαρίου 2017
Άρχων (24220 articles)
0 comments
Share

Η εορτή της Προσκύνησης της Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ)

Τήν Κυριακήν, 16ην / 29ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Τιμίας Ἁλύσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου εἰς τόν τόπον φυλακίσεως αὐτοῦ, ἔνθα σήμερον ὑπάρχει ἡ Ἱερά Μονή, ἡ ἐπονομαζομένη τοῦ ἁγίου Νικοδήμου ἤ «τῆς Φακῆς», συνεχομένη ἀνατολικῶς τοῦ Πραιτωρίου, τό ὁποῖον ἦτο ἡ ἕδρα τοῦ ἑκάστοτε Ρωμαίου Κυβερνήτου τῶν Ἱεροσολύμων, τοῦ Πιλάτου ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς σταυρώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Ἡρώδου τοῦ Ἀγρίππα Α´ εἰς τούς χρόνους τοῦ κυρήγματος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου.

Οὖτος ὁ Ἡρώδης εἶχε θανατώσει τόν Ἰάκωβον, υἱόν τοῦ Ζεβεδαίου καί ἀδελφόν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καί προκειμένου νά προσφέρῃ ἐκδούλευσιν εἰς τούς Ἰουδαίους, ἐφυλάκισε τόν Ἀπόστολον Πέτρον, μέ σκοπόν ὁμοίως νά τόν θανατώσῃ, διεψεύσθη ὅμως εἰς τάς προσδοκίας αὐτοῦ, διότι ἄγγελος Κυρίου διά νυκτός ἀπηλευθέρωσε καί ἐφυγάδευσεν αὐτόν, τῶν πυλῶν τῶν φυλακῶν καί τοῦ τείχους τῆς πόλεως αὐτομάτως ἀνοιχθεισῶν αὐτῷ, ὅτε καί ἐσυνειδητοποίησεν οὗτος ὅτι δέν ἔβλεπε ὅραμα, ἀλλ᾽ ὅτι ἄγγελος Κυρίου ἐρρύσατο αὐτόν ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ Ἡρώδου καί μετέβη εἰς τήν οἰκίαν Μάρκου, κατ᾽ οἶκον Ἐκκλησίαν, ἔνθα προσεφέρετο προσευχή ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ὑπέρ αὐτοῦ καί ἔνθα παιδίσκη Ρόδη ἦλθεν ἵνα ἀνοίξῃ αὐτῷ κρούσαντι, (Πράξ. 12, 1-17).

Εἰς τό ὑπόγειον παρεκκλήσιον τῆς φυλακῆς τοῦ Ἀποστόλου, τό ὑπό τήν Ἐκκλησίαν, τήν ἀφιερωμένην εἰς τόν Ἅγιον Νικόδημον, τόν κρυφόν μαθητήν τοῦ Κυρίου, ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου, καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ψαλλόντων καί συμπροσευχομένων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Μακάριος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό πλήρωμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Άρχων

Άρχων

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!