Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
Κοινοποιήστε

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 12ης/25ης Ἰανουαρίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς κ. Νικόλαος Βούτσης, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό Ἰσραήλ καί συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς ἐπισκέψεως τοῦ κ. Βούτση εἰς τό Ἰσραήλ ἰδίᾳ δέ περί τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό «Yad Vashem», μνημεῖον εἰς μνήμην τῶν Ἑβραίων θυμάτων τῆς Ναζιστικῆς κατοχῆς καί μανίας καί περί τῆς ἀναγνωρίσεως παρά τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ τῆς διασώσεως Ἑλληνοεβραίων θυμάτων παρά τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, καί παρά τῶν 348 Ἑλλήνων, διασωσάντων Ἑβραίων μέ κίνδυνον τῆς ζωῆς αὐτῶν.

Συζήτησις ἐγένετο ὡσαύτως καί περί τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου τῇ συμφωνίᾳ τῶν τριῶν Κοινοτήτων καί τῇ μελέτῃ καί ἐκπονήσει τοῦ Ἑλληνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) ἔργου ἐπιστημονικοῦ, θρησκευτικοῦ καί μοναδικοῦ, ἀφ᾽ ὅτου ἱδρύθη ὑπό τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων καί ὑπό τοῦ Κομνηνοῦ τό 1810 ἐμφανίσαντος καί τμήματα βράχου τοῦ Τάφου – σπηλαίου τοῦ ἐν αὐτῷ ταφέντος καί ἐξ αὐτοῦ ἀναστάντος κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί σαφῶς ἐκπέμποντος μηνύματα συνδιαλλαγῆς καί εἰρήνης.

Μετά τήν ἀνταλλαγήν τῶν δώρων ὁ κ. Βούτσης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον, σκοπεύων τήν ἐπαύριον νά ἐπισκεφθῇ τόν Πανάγιον Τάφον.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment