Πρωτοχρονιά στην Ι. Μητρόπολη Κερκύρας (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Πρωτοχρονιά στην Ι. Μητρόπολη Κερκύρας (ΦΩΤΟ)

Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος ιερούργησε στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου πόλεως, όπου αντί κηρύγματος διαβάστηκε το Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα του κ. Νεκταρίου, το οποίο και ακολουθεί :

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,
«Ὅποιος ἔχει νοῦ πού βλέπει τόν Θεό ἄς φέρνει τόν ἑαυτό του κοντά στόν Θεό καί ἄς ξεπερνᾶ τά σωματικά ἔργα» (ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός).
Ὁ χρόνος πού μᾶς δίνεται γιά νά ζήσουμε χαρακτηρίζεται ἀπό δύο προοπτικές: ἡ μία εἶναι ἡ συνάντηση μέ τόν συνάνθρωπο καί τόν κόσμο. Ἡ ἄλλη εἶναι ὁ κόπος τόν ὁποῖο καλούμαστε νά καταβάλουμε γιά νά μπορέσουμε νά ἐπιβιώσουμε. Δέν μποροῦμε νά ζήσουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τόν πλησίον μας, εἴτε τόν βλέπουμε ὡς βοηθό μας στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, εἴτε τόν χρησιμοποιοῦμε γιά νά ἀπολαμβάνει ὁ ἑαυτός μας, χωρίς νά μᾶς ἐνδιαφέρει ἐκεῖνος ὡς προσωπικότητα. Τήν ἴδια στιγμή χρειάζεται νά ἐργαζόμαστε, ὄχι μόνο γιά νά ἐξασφαλίσουμε τά πρός τό ζῆν, ἀλλά καί γιά νά ἔχει κάποιο νόημα ὁ χρόνος, νά μποροῦμε νά τόν διέλθουμε δημιουργικά.
Ἡ πνευματική μας παράδοση, μέσα ἀπό τούς λόγους καί τήν ἐμπειρία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, συνδέει τόν χρόνο καί τίς δύο αὐτές προοπτικές μέ τόν Θεό. Ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς νά ἔχουμε νοῦ ὁ ὁποῖος βλέπει τόν Θεό σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας. Στίς σχέσεις μας μέ τούς συνανθρώπους μας. Στά ἔργα μας. Στήν πορεία τῆς Ἱστορίας, στήν ὁποία καί ἐμεῖς συμβαδίζουμε. Καί βλέπουμε τόν Θεό ὅταν πιστεύουμε σ’ Αὐτόν. Στήν πρόνοιά Του γιά μᾶς. Στήν ἀγάπη Του, ἡ ὁποία ἀποδεικνύεται μέ τήν πρόσληψη ἀπό Αὐτόν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς μας καί τήν ἐκπλήρωση ὅσων ἀνθρωπίνων στοιχείων δέν ἔχουν νά κάνουν μέ τό κακό καί τήν ἁμαρτία. Ἀπό τό ὅτι ἐργάστηκε γιά τήν σωτηρία μας καί ἀκόμα «ἐργάζεται» διά τῆς ἀγάπης Του γιά μᾶς (Ἰωάν. 5, 17).
Μᾶς καλεῖ λοιπόν μέσα στόν χρόνο, τόν ὁποῖο μᾶς δίνει, νά φέρνουμε τόν ἑαυτό μας κοντά σ’ Ἐκεῖνον. Νά Τόν πλησιάζουμε στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Νά εἶναι ὁ νοῦς μας προσευχόμενος. Ἡ καρδιά μας νά ἀναφωνεῖ: «γενηθήτω τό θέλημά Σου» (Ματθ. 6, 10). Νά κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἶμα Του «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον». Νά Τόν βλέπουμε στό πρόσωπο τοῦ κάθε πλησίον μας καί νά φερόμαστε σ’ ἐκεῖνον σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί νά ξεπερνοῦμε τά σωματικά ἔργα. Νά μήν νικιόμαστε ἀπό τίς μέριμνες τῆς ζωῆς. Ἀπό τήν ἀπογοήτευση γιά τίς ἀποτυχίες μας. Ἀπό τό πνεῦμα τοῦ πονηροῦ, τό ὁποῖο μᾶς γεμίζει μέ τήν ἀφροσύνη τοῦ νά λέμε «ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν ὅτι οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλμ. 13,1), ὅταν δέν φέρνει τά πράγματα ὅπως ἐμεῖς θέλουμε. Ἀλλά καί νά μήν ἀφήνουμε τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες νά γίνονται σαρκικό φρόνημα. Νά μᾶς προσκολλοῦν στόν παρόντα καιρό, διαγράφοντας ἀπό τήν καρδιά μας τήν αἰωνιότητα.
Ἡ ὁδός τῆς Ἐκκλησίας δίδει νόημα στόν χρόνο μας. Μᾶς κάνει νά αἰσιοδοξοῦμε διότι «ὑπάρχει ὁ Θεός» καί δέν μᾶς λησμονεῖ! Αὐτή ἡ ὁδός δέν ἐπιλέγεται ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα, τό ὁποῖο θρησκευτικά ἀποχρωματίζεται. Ἐμεῖς ὅμως ἄς μήν παρασυρθοῦμε ἀπό τό ἐφήμερο. Ἄς ἐργαζόμαστε πνευματικά, διά τῆς μετανοίας γιά ὅσα δέν μποροῦμε νά τηρήσουμε, γιά ὅσα δέν μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε, γιά τά πάθη τά ὁποῖα μᾶς ταλαιπωροῦν. Ἄς διαλέξουμε τόν «πρό αἰώνων Θεόν» καί Ἐκεῖνος, μέ τήν ἐμπειρία Του στίς καρδιές μας, θά μᾶς ἐνισχύει καί θά μᾶς ἁγιάζει κάθε στιγμή!
Καλή κι εὐλογημένη νά εἶναι ἡ νέα χρονιά, ἀδελφοί! Ὁ Θεός νά δίνει τό φῶς Του σέ ἐσᾶς καί στούς οἰκείους σας!
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Δοξολογία στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό της Υ.Θ. Σπηλαιωτίσσης για το νέο έτος, με την παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του νησιού.

Κατόπιν ο Μητροπολίτης μετέβη στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, όπου ευλόγησε και έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ι. Μ. Κερκύρας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment