Η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
25 Φεβρουαρίου 2017 Κοινοποιήστε

Η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Πέμπτην, 10ην /23ην Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν προσκειμένην τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως βορείως εἰς τήν ἀπόληξιν τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου.

Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος συμφώνως πρός τό συναξάριον τῆς Ἐκκλησίας ἦτο Ἱερεύς τῶν Χριστιανῶν εἰς Μαγνησίαν, πρωτεύουσαν τῆς Θεσσαλίας καί ἤθλησεν διά βασανιστηρίων καί ἀποκεφαλισμοῦ ἐπί αὐτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου τό 198 μ.Χ.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, καί συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χαραλάμπους, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Φάραχ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἱερουσαλήμ μοναζουσῶν καί προσκύνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί Ρουμανίας.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Κάλλιστος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί πάντας εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment