Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
6 Φεβρουαρίου 2017 Κοινοποιήστε

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 19ης Ἰανουαρίου/1ης Φεβρουαρίου 2017, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, κ. Pavel Klimkin, συνοδευόμενος ὑπό προσωπικοῦ συμβούλου αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς Ἰσραήλ κ. Gennadi Nadolenko, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί τούς συνοδούς αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς ποιμαντικῆς δραστηριότητας τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων εἰς Οὐκρανίαν καί Ρωσίαν, προκειμένου νά καταπολεμήσουν τόν προσηλυτισμόν τῶν Οὐνιτῶν καί νά ἑδραιώσουν τό Ὀρθόδοξον φρόνημα.

Ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐγένετο ὡσαύτως περί τῆς ἀνάγκης ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων ἐθνικοτήτων ὑπό τάς πτέρυγας τῆς Ἐκκλησίας, σεβομένης τάς ἐθνικάς καί πολιτιστικάς παραδόσεις ἑκάστου λαοῦ καί θεραπευούσης εἰς τό σῶμα αὐτῆς τά δημιουργούμενα σχίσματα.

Τοιαύτην ἄποψιν ἐξέφρασεν ὁ Μακαριώτατος καί εἰς τήν κατά τό παρελθόν θέρος ἐν Κρήτῃ συγκληθεῖσαν Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, εὐχόμενος τήν προστασίαν τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ τῇ Xάριτι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment